Wiara w siebie a emocje

5/5 - (1 vote)

Powrót do równowagi emocjonalnej, ekologia emocji i relacji, zapewnia wzrost wiary w siebie, to natomiast (wiara w siebie) jest kolejną kompetencją inteligencji emocjonalnej pożądanej w życiu codziennym ale i w biznesie.

Sprawdź czy posiadasz tą umiejętność;

– Czy twoja fizjologiczne i psychiczna postawa świadczy o pewności siebie?

– Czy potrafisz trwać przy swoich poglądach nawet gdy są mało popularne i jesteś osamotniony w ich wyrażaniu?

– Czy jesteś osobą decyzyjną i czy podejmujesz trafne decyzje pomimo braku 100% pewności i jesteś pod naciskiem innych ludzi oraz okoliczności?

– Czy dążysz do konfrontacji nawet wówczas gdy stawką jest twoja kariera lub pozycja społeczna?

Brak poczucia wiary w siebie prowadzi to poczucia bezradności i beznadziejności oraz jest potwierdzeniem przekonania o braku kompetencji.

Nie można też pomylić wiary w siebie z ryzykanctwem i arogancją szczególnie gdy brakuje komuś kompetencji społecznych. Brawura często ujawnia się w momencie gdy ludzie nie żyją w rzeczywistości. Należy rozróżniać, co jest realne a co niemożliwe do wykonania. Dlatego też między innymi  potrzebna jest wysoka samoświadomość. – D. Goleman.

Wiara w siebie emanuje od człowieka, który w kręgach prywatnych i biznesowych postrzegany jest za osobę nie tylko charyzmatyczną, pełną pozytywnej energii ale i godną zaufania. Ludzie posiadający tą kompetencję inspirują i zagrzewają innych do skutecznych i odważnych działań. Z taką osobą inni chcą podejmować współpracę i dają się prowadzić na drodze do sukcesów.

Wiara w siebie to warunek założonych osiągnięć i wywiązania się z nałożonych obowiązków. Brak wiary prowadzi to braku pewności siebie, co ma ogromne znaczenie przy realizacji celów. Gdy podejmujesz się ryzykownych posunięć to właśnie wiara we własne możliwości daje ci siłę i motywację. Nie uginasz się pod presją otoczenia nawet w chwili gdy musisz stanąć przed oporem osób stojących na wyższym szczeblu kariery. Jednocześnie aby bronić swojego nie musisz być osobą ani arogancką ani agresywną.

Wiara w siebie ściśle wiąże się ze samoświadomością. Każdy z nas posiada różne zdolności, zalety i rezerwy rozpoznanie ich ułatwia dokonanie przeglądu pod katem wiary w siebie na wszystkich płaszczyznach życia. Niejednokrotnie człowiek, który odnosi sukcesy na płaszczyźnie zawodowej doznaje uczucia paraliżu w obliczu spotkania z teściami lub rodzicami. Jednak gdy uzmysłowi sobie, że nie jest to wynikiem jego ułomności to może rozpocząć pracę nad daną relacją na przykład po przez wzrost asertywności.

Brak wiary siebie spowodowany jest wieloma czynnikami. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy nie została ona stłumiona na drodze rozwoju. Kolejno przeprowadzić kontrolę własnych przekonań i zacząć je konsekwentnie zmieniać. Bez możliwości wdrażania teorii w życie nie można zmienić wyników swojego postępowania, dlatego aby nabyć nową kompetencję należy podjąć się wysiłku realizacji zaplanowanych ćwiczeń i zadań.

Wiele czynności, planów, celów nie jest wdrażanych w życie z powodu braku wiary w siebie, z powodu braku wiary we własne talenty, możliwości i zasoby.

Jeśli ten problem dotyczy ciebie w pierwszej kolejności przyznaj się to tego. Gdy to zrobisz poczujesz w sobie siłę. Przyznanie się braku wiary w siebie jest aktem niesamowitej odwagi, a ludzie odważni zawsze w siebie wierzą. Odetchnij głęboko i przyjmij do wiadomości, że tą kompetencję możesz nabyć. To jest umiejętność, którą już posiadasz, została ona tylko przykryta stertą zbędnych i destrukcyjnych przekonań.

Psycholog Albert Bandura stwierdził, że osoby, które wątpią w swoje możliwości nawet nie próbują podejmowania się wyzwań a takim zachowaniem wciąż umniejszają swoje aspiracje. Natomiast osoby, które wierzą w swoje możliwości podejmują się kolejnych wyzwań i ich aspiracje wciąż windują do góry. Ponad to najczęściej o sukcesie nie decydują umiejętności osób przeszkolonych do wykonywania danych czynności a ich poziom wiary w to, że dadzą sobie radę, że potrafią daną czynność wykonać ich wiara jest też ich motywatorem do działania, do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji ponieważ wierzą, że odniosą sukces.

Wioletta K.

Trener Integracji Personalnej

Polecane artykuły