Trener Integracji Personalnej

Wioletta Klinicka

Współpracując z klientami, korzystam z unikalnego i nowatorskiego programu –
Treningu Integracji Personalnej, który stworzyłam na podstawie swoich
wieloletnich doświadczeń i analiz oraz na podstawie obserwacji i wyników
moich protegowanych.
Jest to zupełnie nowe, całościowe podejście do
człowieka, ponieważ swoim zakresem ujmuje wszystkie aspekty życia.

Integracja personalna to konsekwentne działanie w kierunku synergii
wszystkich płaszczyzn życia: fizycznej, społecznej, duchowej i intelektualnej.
To również dążenie do spójności wewnętrznej i zespolenia samopoznania ze
świadomą rewitalizacją potencjału. To proces, który wspiera w budowanie
siebie i swoich ról życiowych. .

KOMU POMAGAM?

Dzięki technice integracji personalnej pracuję głownie z osobami, których dotyka:

 • brak poczucia równowagi życiowej,
 • kryzys tożsamości,
 • przemęczenie fizyczne i psychiczne,
 • wypalenie zawodowe,
 • brak poczucia sensu życia,
 • brak pewności co do własnej atrakcyjności seksualnej,
 • żal po stracie w wyniku rozwodu, rozpadu związku, utraty pracy, utraty prestiżu itp.,
 • niepewne i zachwiane obranej roli życiowej.

Skąd bierze się rozstrój emocjonalny?

Dzieje się tak dlatego, że w chwili kryzysu kontrolę przejmuje mózg gadzi , który wysyła sygnały do układu limbicznego (potocznie zwany mózgiem emocjonalnym). Mózg limbiczny zaczyna działać na najwyższych obrotach. Jednocześnie wyłącza się niemal całkowicie część kory nowej – płat przedczołowy – odpowiedzialny między innymi za logiczne i analogiczne myślenie.

W związku z tym pogorszeniu ulegają relacje interpersonalne na płaszczyźnie osobistej i zawodowej. Często dochodzi do rozwodów, zdrady, rozpadów przyjaźni, utraty pracy wynikającej z braku zaangażowania, utraty majątku itp. Rozpoczyna się ucieczka w różnorakie nałogi. Tymczasem jedyne skuteczne rozwiązanie leży w powrocie do równowagi emocjonalnej i integracji personalnej.

Wioletta Klinicka

Wioletta Klinicka

TRENING INTERPRETACJI PERSONALNEJ

TRZY KROKI WSPÓŁDZIAŁANIA

Gdy dotyka cię kryzys lub doznajesz żalu po stracie, najbardziej skutecznym podejściem jest:

– Ekologia emocji i relacji; dążymy do rozładowania napięcia u klienta , poczym następuje uwolnienie się od emocji destrukcyjnych i wprowadzenie równowagi życiowej po przez wgląd i poprawę jakości życia na każdej płaszczyźnie; fizycznej, intelektualnej, społecznej i wewnętrznej (krok pierwszy);

– Ekologia myśli i słów; dążymy do zmiany nawyków myślowych, co osiągamy po przez podejście edukacyjne. Dążymy do tego aby klient nabył umiejętności niezbędnych do rozwiązywania swoich problemów i potrafił jednocześnie zadbać o własne zdrowie psychiczne (krok drugi);

– Planowanie i działanie; dążymy do ukazania i konkretnego definiowania celów klienta a kolejno do zwiększenia efektywności w działaniu oraz w sytuacjach, które tego wymagają (krok trzeci).

DLACZEGO TAK WAŻNA JEST RÓWNOWAGA EMOCJONALNA?

Trening Integracji Personalnej oparty jest na schemacie działania umysłu, który skupia się na sposobie postrzegania własnych doświadczeń. A to dlatego, że wzmożone emocje potrafią „nakładać filtr” na nasze postrzeganie i zniekształcać postrzeganie rzeczywistości.

Naukowo udowodniono, że oczyszczenie się z destrukcyjnych emocji przywraca działanie funkcji płata przedczołowego, który wpływa między innymi na:

 • konstruktywne planowanie,
 • logiczne i analityczne myślenie,
 • lepszą pamięć,
 • zwiększenie woli działania i podejmowanie trafnych decyzji,
 • obiektywną ocenę emocji i sytuacji,
 • zwiększenie pamięci wyuczonych działań ruchowych (nawyki, dyscypliny
 • sportowe, specyficzne schematy zachowań, wyrazy twarzy etc.),
 • umiejętność przewidywania konsekwencji działań,
 • wyczulenie na konformizm społeczny i takt,
 • zwiększenie uczucia błogostanu (układ nagrody).

Jak wynika z moich wieloletnich obserwacji i pracy z klientami oraz ich opinii, dopiero po przejściu i przerobieniu ze mną pierwszych dwóch kroków dochodzi do otwartej chęci realizowania siebie we wszystkich obszarach.

Praca mózgu powraca do równowagi, następuje wewnętrzna integracja, rozpoznanie i akceptacja własnej tożsamości oraz pojawia się ekologia słów i myśli. Fascynujące jest to, że powracają siły witalne i zwiększa się ekspresja życia, co korzystnie wpływa na wielopłaszczyznowe relacje w związkach –
dotyczy to ludzi w każdym wieku. Krok trzeci jest wówczas uzupełnieniem, które otwiera możliwości oraz stwarza szersze perspektywy do działania.

METODY WSPÓŁPRACY

Podczas indywidualnej sesji wstępnej ustalamy, w jakim miejscu w życiu znajduje się klient.

Klient ma prawo zrezygnować z któregoś szczebla współdziałania (współpracę
możemy wówczas rozpocząć na przykład od kroku trzeciego), ale wówczas nie
mogę zagwarantować tak wysokiej jakości usług, jaką oferuje pełny trening integracji personalnej.

To, co wyróżnia moje działanie, to właśnie kompleksowość usług w dziedzinie samorealizacji.

Wraz z klientem dobieramy metody i techniki współdziałania według jego
indywidualnych potrzeb. Szczególną uwagę zwracam na luki i zaniedbania w
konkretnych płaszczyznach życia, aby doprowadzić do ich zrównoważenia, a
następnie integracji, co stanowi priorytet, gdy klient chce powrócić do
równowagi fizycznej i psychicznej.

Metoda poznawczo – behawioralna, Coaching kryzysowy, doradztwo,
mentoring, szkolenie, trening, coaching klasyczny.

Współdziałamy podczas godzinnych sesji, wcześniej ustalając terminy spotkań
online, co pozwala moim klientom na korzystanie z sesji w dogodnych dla nich
miejscach i czasie.

Jak potwierdza moje doświadczenie, przynosi to wielowymiarowe korzyści,
ponieważ od samego początku do zakończenia procesu decydujesz się na
współpracę z jedną zaufaną osobą, co niweluje obawę przed utratą
anonimowości twoich problemów. To, co mnie charakteryzuje, to nie tylko
unikalna metoda współpracy, ale również gwarancja wysokiego poziomu
komfortu, bezpieczeństwa i relacji partnerskiej.

OBSZARY WSPÓŁDZIAŁANIA

Integracja personalna opiera się na następujących obszarach:

 • inteligencji emocjonalnej;
 • rozpoznawaniu talentów;
 • rozpoznaniu własnego typu osobowości, ale i typu osobowości osób z otoczenia;
 • rozpoznaniu własnej tożsamości;
 • relacji wewnętrznej;
 • radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (np. wypalenie zawodowe);
 • radzeniu sobie ze stratą na płaszczyźnie osobistej (np. po rozwodzie, stracie pracy, rozstaniu z partnerem/partnerką, śmierci osoby bliskiej);
 • relacjach zewnętrznych i komunikacji interpersonalnej (z rodziną, otoczeniem, liderem);
 • kształtowaniu sylwetki lidera.

Takie integracyjne podejście pozwala na:

 • przywrócenie ekspresji życiowej;
 • zwiększenie wibracji życia wewnętrznego

i przekładała się na korzyści wielopłaszczyznowe:

 • umiejętne radzenie sobie z emocjami;
 • pogłębianie samoświadomości;
 • świadomą rewitalizację potencjału;
 • rozpoznanie własnego typu osobowości i typu osobowości osób z otoczenia;
 • jakość relacji i komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętność radzenia sobie w kryzysie i ze stratą.

DLACZEGO JA?

Jestem dynamiczną i pełną ekspresji kobietą. Cechuje mnie otwartość, empatia, ale i otwartość umysłu, kreatywność i umiejętność słuchania. Twardo chodzę po ziemi, obok wielu ludzi; część z nich jest moimi przyjaciółmi, którzy z różnych przyczyn zbyt mało czasu poświęcaj na poprawę jakości swojego życia. 

Powodów jest bardzo wiele, między innymi niemożność wyrwania się ze stereotypowych opinii typu „mi nie wypada”. 

Uważam, że jeśli ktoś ci tak mówi, popełnia błąd, ponieważ fachowa i specjalistyczna pomoc niesie ze sobą wyłącznie korzyści, o których pisałam wyżej. Silną, odpowiedzialną i dojrzałą osobę charakteryzuje spokój i równowaga wewnętrzna, spójność myśli i działań oraz ekspresja zewnętrzna. 

Jednak to, czego doświadczam, to wciąż ukradkowe korzystanie przez ludzi w kryzysie z oferowanych przeze mnie sesji lub wsparcia. W moich kręgach uważana jestem za osobę silną psychicznie, umiejącą poradzić sobie w każdej sytuacji, dlatego wiem, jak trudne jest zwrócenie się o pomoc. Z tego powodu w przeszłości sama często ignorowałam swoje problemy, czując blokadę przed skorzystaniem z pomocy specjalisty. Gdy już się odważyłam, zrozumiałam, jak dobrą decyzję podjęłam.

Dziś jestem osobą w pełni oddaną efektywnej współpracy z drugim człowiekiem i wszystkich zachęcam do korzystania z usług specjalistów, ponieważ wokół siebie pragnę widzieć szczęśliwe związki i zaangażowanych w życie ludzi. 

Wioletta Klinicka – twój coach kryzysowy

TRENING INTERPRETACJI PERSONALNEJ

 • Warsztaty on line z Panią Wiolettą to prawdziwa wygoda i przyjemność. 21 dni warsztatowych "Odkryj siebie na nowo" było jak oderwanie się  od rzeczywistości i spojrzenie na swoje życie z zupełnie z innej perspektywy.

  Dostrzegłam jaka jestem i co muszę w sobie poprawić. Codzienna dawka nowej wiedzy, motywacji i zaciekawienia - "co dziś się wydarzy",  sprawiała - że każdego ranka czekałam na nowy wpis od Wioli. Trzy tygodnie zleciały szybko - zdecydowanie za szybko. Jestem pewna, że wrócę do zadań warsztatowych, a ponieważ uważałam, że są bardzo wartościowe - pozwoliłam zachować sobie niektóre zagadnienia

  Sylwia Sadowska uczestniczka kursu