Samoocena i samokontrola emocji w praktyce. EIK

Wykonaj ćwiczenia.

Stwórz własną piramidę emocji. ( To ćwiczenie dostępne po zakupie całego kursu) 

Ale mam prezent w postaci innego ćwiczenia, które  poszerzy twoją wiedzę na temat własnych emocji.

Rozpoznasz, kiedy i dlaczego tracisz kontrolę nad własnymi emocjami.

Napisz autobiografię.

Opisz na trzech stronach swoje życie, kładąc nacisk na przełomowe wydarzenia. Opisz, jakie emocje Ci podczas nich towarzyszyły. Pamiętaj, aby być wobec siebie szczerym. To nie ma być opis życzeniowy, lecz oparty na dowodach i faktach. Do przygotowania opisu użyj poniższego schematu:

– Opisz wydarzenie: co się wydarzyło, jacy ludzie byli obok lub uczestniczyli w wydarzeniu, zapisz, jaki to był dzień, jak się rozpoczął i jak zakończył.

– Wymień i opisz emocje, które Ci towarzyszyły podczas danego wydarzenia. W jakim byłeś nastroju, co odczuwałeś, czy były to uczucia przyjemne, czy wręcz przeciwnie. Czy czułeś się kiedyś podobnie, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach.

– Oceń dane wydarzenie z perspektywy czasu. Czy wciąż wywołuje w Tobie emocje? Jakie obecnie jest ich natężenie? A może jest Ci już obojętne? Bądź szczery.

– Po napisaniu całej autobiografii prześledź ją i zastanów się, które fragmenty życia były najbardziej radosne, które wywołują pozytywne emocje, a które smutne i przykre.

– Teraz spójrz na zapis emocji z piramidy i opisu. Zastanów się, nad którymi emocjami musisz popracować. Ale przemyśl też, który obszar wymaga od Ciebie najwięcej uwagi. W tym celu powróć do kompetencji IE.

Pamiętasz zapewne, że pierwszym rodzajem kompetencji były:

Kompetencje psychologiczne

Na temat samoświadomości masz już rozeznanie. Teraz zdobądź wiedzę na temat samooceny.

Samoocena emocjonalna to poznanie swoich bogatych zasobów wewnętrznych, zdolności oraz ograniczeń. To pomocne narzędzie w próbie opanowania emocji.

Każdego dnia nabywasz nowe umiejętności. Nic jednak tak nie poprawia jakości życia codziennego i relacji jak właściwa samoocena – kolejna kompetencja z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz ekologii emocji i relacji.

Jeśli chcesz sprawdzić wysokość swojej samooceny, zadaj sobie następujące pytania:

– Na ile jestem świadomy swoich silnych i słabych stron?

– Czy jestem skłonny do refleksji i wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń?

– Czy jestem otwarty na szczere i konstruktywne uwagi?
– Czy jestem gotowy wciąż się rozwijać i patrzeć z innej perspektywy?

– Czy mam do siebie dystans?

 

„Wszystko, co wiedziałem o kierowaniu, okazało się błędne. Moim pierwszym zadaniem jako przywódcy stało się zrozumienie samego siebie” – Mort Meyerson, dyrektor naczelny firmy Perot Systems.

 

Droga na szczyt, droga do sukcesu na jakiejkolwiek płaszczyźnie powinna być poprzedzona dokładnym zbadaniem samego siebie i zrozumieniem siebie chociażby po to, aby ludzie, jakich spotkasz w życiu, zaufali ci i chętnie podejmowali z tobą współpracę.

 

Nie jest prawdą, że odbiegamy od starych wzorców i teraz, po latach wyzysku człowieka przez człowieka, powracamy do zapomnianych korzeni lojalności. Chociaż progres jest powolny, staje się coraz bardziej popierany przez ludzi sukcesu.

Sam Meyers – charyzmatyczny, ale zniewalający swoich pracowników – ogłosił, że to, co kiedyś wydawało mu się zaletą, okazało się jego wadą.

„Zanim będziesz mógł przewodzić innym, zanim będziesz pomóc innym, musisz odkryć sam siebie. Jeśli chcesz doprowadzić do eksplozji twórczych pomysłów, jeśli chcesz, aby ludzie pracowali w sposób, który przynosi naprawdę wyjątkowe rezultaty, musisz być gotów do wyruszenia w podróż, która wiedzie do zespolenia wartości i aspiracji jednostki z wartościami i aspiracjami firmy” – Joe Jaworski, były członek zespołu planistów Royal Dutch Shell.

 

Niska umiejętność samooceny często wynika z nadmiernej wrażliwości i braku dystansu do siebie, należy więc pozwolić, aby zaufana osoba stworzyła twój profil zachowawczy, który będziecie mogli wspólnie przedyskutować. Następnie dzięki treningowi samoświadomości zaczniesz dostrzegać i czuć, nad czym powinieneś popracować. Dzięki umiejętności samooceny zrozumiesz, że niekontrolowane emocje to tylko nawykowy sposób, zły wzorzec, na radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, który jesteś w stanie zmienić.

 

„Zresztą samoświadomość sama w sobie jest nieocenionym narzędziem, jeśli pragniemy zmiany” – Daniel Goleman.

 

Przyjmij do wiadomości, że może nie jesteś idealny, że może jest coś, co możesz w sobie zmienić, aby poprawić jakość swojego życia i w relacji z innymi. Sukcesy odnoszą również ci, którzy potrafią przyznawać się do swoich błędów zachowawczych, wynikających z cech charakteru. Czy przyglądasz się i sobie, i sposobowi, w jaki traktujesz innych?

 

Umiejętność samooceny podwyższa jakość twojej pracy – łamiesz wówczas swoje naganne nawyki, rozpoznajesz swoje silne i słabe strony oraz potrafisz wzmacniać to, co w tobie najlepsze.

 

Każdy z nas miewa skłonności do wypierania wad; to sposób emocjonalnej obrony przed przygnębieniem. Ta samoobrona przyjmuje różne formy, które zawsze opierają się na wyparciu i korzystaniu z wygodnych wymówek.

 

Najważniejsze informacje zwrotne to te, które w sposób konstruktywny mówią nam o naszych błędach w zachowaniu i sposobie myślenia.

 

Robert E. Kaplan stworzył listę najbardziej kosztownych i najczęściej spotykanych wad:

– ślepa ambicja – muszę wygrać, mieć zawsze rację;

– nierealistyczne cele – zbyt ambitne również dla współpracowników;

– nieustanny wysiłek – praca niemalże zaczyna być natręctwem;

– poganianie innych – za dużo wymagasz od innych;

– głód władzy – pragniesz władzy dla siebie;

– nigdy niezaspokojona potrzeba uznania;

– dbałość o pozory;

– potrzeba wydawania się doskonałym.

 

Ludzie, którzy odznaczają się takimi cechami, unikają pracy nad samoświadomością, ponieważ sami przed sobą musieliby przyznać się do własnych przywar – D. Goleman.

 

Gdy jednak zrobisz pierwszy krok do poznania siebie będziesz w stanie przebudować swoje zachowania. Każdy nawyk jesteś w stanie zmienić, jeśli dostrzeżesz jego nieużyteczność.

 

Nieocenionym narzędziem zmiany jest samoświadomość, poznanie samego siebie. Zdobądź się na odwagę i poproś swoich najbliższych oraz współpracowników o konstruktywną krytykę. Ty również możesz dawać innym wskazówki dotyczące ich zachowań. A wszystko po to, aby komunikacja, relacje i współpraca przynosiły wymierne korzyści obydwu stronom.

 

Ostatnią umiejętnością wchodzącą w skład kompetencji psychologicznej jest samokontrola.

Ekologia emocji i relacji ma na celu doprowadzić do równowagi emocjonalnej. Kolejnym krokiem jest wykształcenie samoregulacji, czyli umiejętności radzenia sobie z impulsami oraz z niemiłymi uczuciami, co z kolei jest zależne od współdziałania ośrodków emocjonalnych oraz ośrodków decyzyjnych znajdujących się w płatach czołowych. Te dwie umiejętności, czyli radzenie sobie z przyczynami oraz opanowaniem zdenerwowania i załamania wynikają z pięciu kompetencji emocjonalnych:

Dalszy ciąg tego artykułu TU Samoregulacja a emocje.

Następna część kursu,  już w kolejną niedzielę. 

  • Cały kurs EIK do zakupu, po najechaniu kursywą na poniższy tekst i jego kliknięciu.

Zapisuję się na kurs 

Nakłaniam 😉  do zapoznania się z innymi kursami KLIKNIJ MNIE

Pozdrawiam,

Twój coach kryzysowy – Wioletta Klinicka

Recommended Posts