Lista uczuć i emocji

5/5 - (1 vote)

SZEROKA LISTA UCZUĆ I EMOCJI

Słownik

UCZUCIE – Uczucie rodzi się w tobie samym, to energia, która przenika twoje ciało, umysł i duszę. Uczucie jest wszechobecne, towarzyszy, jako szczególnie silna forma przeżycia, ukierunkowania uwagi i empatii lub antypatii. Uczuciem reaguję na zaspokojenie lub niedobór potrzeb akceptacji i poczucia własnej wartości. Pozytywne uczucie dąży do równowagi energetycznej, negatywne dąży do konfrontacji lub walki o energię.

EMOCJA – Jest to stan duszy, umysłu i ciała, który jest twoją reakcją na zdarzenia życiowe i na innych ludzi. Emocja to twoja szybka reakcja, może być burzliwa, pasywna lub apatyczna. Emocja jest energią starcia się systemu postrzegania i wartości z sytuacją, której doświadczasz tak z zewnątrz, jak i w sobie samym.

NASTRÓJ – Zbiór emocji, które ukierunkowują twoją uwagę, twoje wizualizacje i emocje, tendencyjnie i subiektywnie, na jeden nurt przeżyć wewnętrznych. To powoduje wzmocnienie się w twojej  energetyce konkretnego stanu skupienia umysłu i emanacji energii duszy w jedną selektywną stronę.

ZACHOWANIE – To proces reakcji na bodziec. Mogę przejawiać zachowanie świadome i wtedy samokontrola umysłu, ciała i ducha określi jakość energetyczną twoich zachowań. Mogę także przejawiać zachowanie nieświadome, nawykowe, albo nieuświadomione, wtedy twoja świadomość nie ma możliwości kreowania twoich zachowań.

POSTAWA – To zespół zachowań ściśle związany z wyznawanym systemem wartości, filozofią życia i przekonaniami. Postawę przejawiasz wobec zdarzeń i okoliczności, cudzych przekonań i dokonań, określając swoje własne przekonania i sądy w określony sposób, tak werbalny (słowami, intonacją głosu, pomrukami, chrząknięciami itp.), jak i pozawerbalny (mimiką, pozycją ciała, gestem, wzrokiem itp.). Energia postawy zależy od twojej samoświadomości i wewnętrznej uwagi.

POPĘD – Innymi słowy nieświadomy apetyt, jest on motywacją do działania. Wyraża siły, które dążą do zaspokajania niesprecyzowanych potrzeb. Niczym głód – popęd dąży do zaspokojenia, mniej dbając o to, co jem konkretnie, a bardziej o uczucie nasycenia. Energia popędu jest niczym rzeka – w górach dzika, tym gwałtowniejsza im więcej spotyka przeszkód, a na równinie leniwie spływa, uspokojona.

INSTYNKT – Zespół zachowań nieuświadomionych, które związane są z potrzebą przetrwania, przeżycia. Instynkt to prapamięć twoich komórek zapisana językiem doświadczeń w twoim organizmie. Instynktownie płaczemy, zaciskamy zęby i pięści, przytulamy się, ssiemy i szukamy wsparcia. Instynkt to odbiór energetycznych informacji przez przeczucie, bez udziału logiki i syntezy.

MOTYWACJA – Siła, która działa mobilizująco, zachęca cię do działania i wysiłku. Motywacja to energia umysłu i ducha, która jest przyczyną twoich ukierunkowanych i sprecyzowanych działań. To ona wprawia ciało i umysł w ruch, daje paliwo konieczne do działania. Motywacja jest niczym aparatura doprowadzająca energię. To ona decyduje o skuteczności i determinacji działania.

PROCES PSYCHICZNY – Proces psychiczny to łańcuszek zdarzeń, które świadomie lub nieświadomie następują w tobie, kształtując osobowość i psychikę.

DYSPOZYCJA PSYCHICZNA – Jest to aktualny stan samopoczucia, ściśle powiązany z przeżytymi emocjami i sposobem, w jaki zareagowałeś na życiowe zdarzenia. Dyspozycja psychiczna to poziom energii życiowej i wewnętrznego przekonania o własnej wartości, kreuje ją także twoja wyobraźnia i zdolność wizualizacji. Dyspozycja psychiczna jest stanem sił życiowych na poziomie umysłu, ciała i ducha. W zakresie identyfikacji psychologicznej postrzegamy kolejne stany napięcia, pobudzenia lub pasywności emocjonalnej i uczuciowej jako różnego rodzaju powiązania i reakcje. Przyjrzyjmy się więc liście:

 • UCZUĆ
 • EMOCJI
 • POSTAW
 • ZACHOWAŃ
 • STANÓW UMYSŁU
 • NASTROJÓW
 • UMIEJĘTNOŚCI
 • WRAŻEŃ
 • WŁAŚCIWOŚCI
 • CZYNNIKÓW
 • POTRZEB
 • ODCZUĆ

Możemy je odnaleźć w nas samych, w naszym ciele, umyśle i życiu. Dla własnego dobra możemy uruchomić wewnętrzny system dostrzegania, identyfikowania, nazywania i okazywania naszych wewnętrznych stanów i przeżyć.

 

 

Oto lista szeroko pojmowanych uczuć i emocji, wraz z identyfikacją powiązań emocjonalnych i poznawczych:

 1. Afektacja – emocja
 2. Afront – zachowanie
 3. Agresja – emocja, zachowanie
 4. Ambicja – postawa, zachowanie
 5. Anielskość – nastrój
 6. Antypatia – emocja
 7. Apatia – nastrój
 8. Arogancja – postawa, zachowanie
 9. Ascetyzm – postawa
 10. Atak – postawa
 11. Aura – jakość wyższego rzędu związana z uczuciami i emocjami, nastrój
 12. Autokontrola – postawa
 13. Awersja – emocja
 14. Bagatelizowanie – postawa
 15. Balsam – nastrój
 16. Bałagan – postawa
 17. Bezkarność – postawa
 18. Bezprawie – postawa
 19. Bezradność – postawa, uczucie, emocja
 20. Bezsilność – postawa, uczucie, emocja
 21. Beztroska – postawa
 22. Bezwstyd – postawa
 23. Bierność – postawa
 24. Bitwa – emocja, czynnik motywacyjny, umiejętność
 25. Błąd – emocja, czynnik
 26. Błogosławieństwo – nastrój
 27. Błogość – nastrój
 28. Boleść – nastrój
 29. Ból – emocja
 30. Brak odpowiedzialności – postawa
 31. Burzliwość – postawa
 32. Chamstwo – postawa
 33. Chytrość – postawa
 34. Chełpliwość – postawa
 35. Ciemnota – postawa
 36. Ciepło – nastrój
 37. Cierpienie – uczucie, emocja, postawa, nastrój
 38. Cierpliwość – uczucie
 39. Cnotliwość – uczucie, postawa
 40. Czułość – uczucie
 41. Czystość – postawa, emocja
 42. Delicje – nastrój
 43. Delikatność – uczucie
 44. Delektowanie się – nastrój
 45. Depresja – emocja, nastrój
 46. Dobro – uczucie
 47. Dobroć – uczucie
 48. Dobrobyt – potrzeba
 49. Dobrodziejstwo – uczucie, zachowanie, potrzeba
 50. Dotyk – wrażenie
 51. Dowcip – zachowanie
 52. Dozór – postawa
 53. Duma – uczucie
 54. Dusza swoja – nastrój, emocja
 55. Dwulicowość – postawa
 56. Dyscyplina – postawa
 57. Dyshonor – uczucie
 58. Dyskomfort – nastrój
 59. Dyskrecja – postawa, zachowanie
 60. Dyskryminacja – postawa, zachowanie
 61. Dyskusja – zachowanie
 62. Dzikość – postawa, emocja
 63. Ekstaza – uczucie
 64. Emocjonalność – postawa, właściwość wrodzona
 65. Empatia – postawa, uczucie, zdolność
 66. Energia – postawa, nastrój
 67. Entuzjazm – uczucie, postawa, nastrój
 68. Eteryczność – uczucie, postawa, nastrój
 69. Euforia – uczucie, nastrój
 70. Fałsz – postawa
 71. Fart – potrzeba
 72. Figiel – zachowanie
 73. Furia – emocja
 74. Frajda – nastrój
 75. Frustracja – emocja
 76. Frykasy – potrzeba wyzwalająca nastrój pozytywny
 77. Gapiowatość – postawa
 78. Gburowatość – postawa
 79. Głębia – odczucie
 80. Głos sumienia – czynnik motywacyjny, odczucie
 81. Głupota – postawa
 82. Gniew – emocja
 83. Godność – uczucie
 84. Gorączkowość – emocja
 85. Gorycz – uczucie
 86. Groza – uczucie
 87. Groźba – emocja
 88. Grubiaństwo – postawa
 89. Grzeczność – postawa
 90. Gwałt – zachowanie
 91. Gwałtowność – postawa
 92. Hańba – uczucie
 93. Hipokryzja – postawa
 94. Histeria – postawa, emocja
 95. Hojność – postawa
 96. Honor – uczucie
 97. Honorowość – postawa
 98. Humor – umiejętność
 99. Ignorancja – postawa
 100. Ikra – odczucie, umiejętność
 101. Impulsywność – postawa, emocja, właściwość mózgu
 102. Intencja – czynnik motywacyjny
 103. Interesowność – postawa
 104. Inwazja – poczucie, odczucie, emocja
 105. Irytacja – emocja
 106. Jad – czynnik zachowania, emocja
 107. Jaźń – jakość wyższego rzędu
 108. Katusze – emocje
 109. Kochliwość – emocja, zachowanie
 110. Komfort – nastrój, odczucie
 111. Kompromitacja – emocja
 112. Konflikt – odczucie, czynnik motywacyjny
 113. Konserwatyzm – postawa
 114. Konsternacja – postawa
 115. Kontakt – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny
 116. Kontrola – postawa
 117. Kontrowersje – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny
 118. Korzyść – odczucie, emocja
 119. Kruchość – cecha emocji, uczuć i osobowości
 120. Kultura – jakość wyższego rzędu, zależna od emocji, uczuć, postawy i potrzeb
 121. Kuratela – czynnik motywacyjny
 122. Lekceważenie – postawa, emocja
 123. Lekkomyślność – postawa
 124. Lenistwo – postawa, zachowanie
 125. Lęk – emocja
 126. Lincz – zachowanie zawierające stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację
 127. Litość – uczucie
 128. Lojalność – uczucie
 129. Lotność – stan umysłu
 130. Luz – nastrój
 131. Ład – uczucie, nastrój, postawa
 132. Łagodność – uczucie, nastrój
 133. Łakocie – wrażenie, czynnik motywacyjny
 134. Łaska – jakość wyższego rzędu, wrażenie
 135. Małoduszność – postawa
 136. Marazm – nastrój
 137. Marnotrawstwo – zachowanie
 138. Mecenat – czynnik motywacyjny
 139. melancholia – nastrój
 140. Męczarnie – emocje, odczucia
 141. Męka – uczucie
 142. Męstwo – zachowanie, postawa
 143. Miejsce – cecha, odczucie
 144. Miłosierdzie – uczucie
 145. Miłość – uczucie
 146. Moc – odczucie, jakość wyższego rzędu, cecha emocji
 147. Mściwość – emocja, postawa
 148. Nadzieja – uczucie
 149. Nadzór – czynnik motywacyjny, odczucie
 150. Namiętność – emocja
 151. Napaść – postawa, czynnik motywacyjny
 152. Napięcie – odczucie
 153. Napięte stosunki – postawa, czynnik motywacyjny
 154. Nastrój – stan emocjonalny o długim okresie trwania
 155. Nasycenie – odczucie, cecha stanu emocjonalnego
 156. Natężenie – odczucie, cecha stanu emocjonalnego
 157. Naturalność – postawa
 158. Niechęć – emocja
 159. Niecierpliwość – emocja
 160. Nieczułość – postawa, emocja
 161. Niedelikatność – emocja
 162. Niedomyślność – postawa
 163. Niegrzeczność – postawa
 164. Nieład – postawa
 165. Niełaska – cecha, emocja
 166. Niemoc – cecha, emocja
 167. Nienawiść – emocja
 168. Nieobycie – postawa
 169. Nieokrzesanie – postawa
 170. Niepojętność – postawa
 171. Nieporozumienie – odczucie, czynnik motywacyjny
 172. Nieporządek – postawa, czynnik motywacyjny
 173. Nieposzanowanie – postawa
 174. Niepowodzenie – odczucie, czynnik motywacyjny
 175. Nieprzychylność – postawa
 176. Niesmak – emocja
 177. Niespodzianka – emocja, czynnik motywacyjny
 178. Nieśmiałość – uczucie, zachowanie, postawa
 179. Nietakt – zachowanie, odczucie, czynnik
 180. Nieuctwo – wrażenie
 181. Nieumiarkowanie – postawa
 182. Nieuprzejmość – postawa
 183. Niewola – uczucie, emocja
 184. Niewrażliwość – postawa
 185. Niezdolność do – czynnik motywacyjny
 186. Niezgoda – odczucie, czynnik motywacyjny
 187. Nieżyczliwość – postawa, nastrój
 188. Normalność – postawa, nastrój
 189. Nuda – nastrój
 190. Obłuda – postawa
 191. Obrzydzenie – emocja
 192. Oburzenie – emocja
 193. Ochota – emocja
 194. Odporność – umiejętność, postawa
 195. Odpowiedzialność – uczucie
 196. Odraza – emocja
 197. Odurzenie – stan, nastrój, czynnik motywacyjny
 198. Ogień – czynnik motywacyjny
 199. Ograniczenie – emocja, uczucie postawa
 200. Okrucieństwo – emocja, postawa
 201. Omyłka – emocja, czynnik motywacyjny
 202. Onieśmielenie – emocja, uczucie, postawa
 203. Opanowanie – postawa
 204. Opieka – postawa, uczucie
 205. Opuszczenie – uczucie, emocja, nastrój
 206. Ordynarność – postawa
 207. Osłoda – nastrój, uczucie, czynnik motywacyjny
 208. Osłupienie – stan emocjonalny, nastrój
 209. Oswobodzenie – stan emocjonalny
 210. Oszołomienie – emocja
 211. Oszustwo – postawa
 212. Otchłań – porywający stan emocjonalny, nastrój
 213. Otucha – uczucie
 214. Otwartość – postawa
 215. Pamiętliwość – cecha emocjonalna, postawa
 216. Panika – porywający stan emocjonalny, odczucie
 217. Pasja – emocja, uczucie
 218. Pasywność – postawa
 219. Pewność – postawa
 220. Pieszczota – odczucie, czynnik motywacyjny
 221. Pilnowanie – czynnik motywacyjny
 222. Płochość – emocje, postawa
 223. Płomień – odczucie, czynnik motywacyjny
 224. Pochlebstwo – postawa
 225. Pochopność – postawa
 226. Pociecha – uczucie
 227. Pocieszenie – uczucie
 228. Podniecenie – emocja, stan szczególnego pobudzenia
 229. Pogarda – emocja
 230. Pogoda ducha – uczucie, nastrój
 231. Pogrom – zachowanie, czynnik motywacyjny
 232. Pogwałcenie – zachowanie, czynnik motywacyjny
 233. Pokora – uczucie
 234. Pokrzepienie – uczucie, postawa, czynnik motywacyjny
 235. Polemika – zachowanie, czynnik motywacyjny
 236. Pomiatanie – postawa
 237. Pomoc – uczucie
 238. Pomyłka – czynnik motywacyjny
 239. Poniżenie – uczucie
 240. Popędliwość – emocja
 241. Popularność – cecha, zdolność, czynnik motywacyjny
 242. Poręczność – cecha
 243. Poryw – emocja, uczucie
 244. Porywczość – emocja
 245. Poryw serca – uczucie
 246. Porządek – czyn motywacyjny, nastrój
 247. Posłuszeństwo – zachowanie
 248. Potęga – uczucie
 249. Potknięcie – czynnik motywacyjny
 250. Potulność – postawa
 251. Poważanie – postawa, cecha, czynnik motywacyjny
 252. Powodzenie – cecha, czynnik motywacyjny
 253. Powściągliwość – cecha
 254. Pożytek – cecha
 255. Prawdziwość – odczucie, cecha emocji, uczucia, nastroju
 256. Promienność – uczucie, nastrój
 257. Prostactwo – postawa
 258. Próżność – uczucie
 259. Przebaczenie – uczucie
 260. Przebiegłość – zachowanie, postawa
 261. Przekonanie – stan emocjonalny wyrażający poglądy
 262. Przemoc – postawa
 263. Przepaść – odczucie, czyn motywacyjny, nastrój
 264. Przerażenie – emocja
 265. Przestronność – nastrój
 266. Przestworze – stan emocjonalny, odczucie
 267. Przesyt – nastrój
 268. Przeświadczenie – emocja, której towarzyszy szczególne uczucie pewności
 269. Przewrotność – postawa, emocja
 270. Przychylność – postawa, uczucie, nastrój
 271. Przyjaźń – postawa
 272. Przyjemność – uczucie, nastrój
 273. Przykrość – emocja
 274. Pycha – emocja
 275. Radość – emocja, uczucie
 276. Respekt – postawa
 277. Rozbój – zachowanie
 278. Rozczarowanie – emocja, nastrój
 279. Rozczulanie się – emocja, nastrój
 280. Rozdrażnienie – emocja, nastrój
 281. Rozgoryczenie – emocja, nastrój
 282. Rozkosz – emocja, nastrój, uczucie
 283. Rozmiłowanie – emocja, nastrój, uczucie
 284. Rozmodlenie – stan emocjonalny
 285. Rozmowa – czynnik motywacyjny
 286. Rozprężenie – nastrój
 287. Rozpusta – postawa
 288. Rozrzutność – postawa
 289. Rozsądek – zachowanie, umiejętność
 290. Roztargnienie – emocja
 291. Rozżalenie – emocja, nastrój
 292. Równowaga – emocja, nastrój
 293. Rygor – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny
 294. Samokontrola – cecha inteligencji emocjonalnej, postawa, umiejętność
 295. Samopoczucie – czynnik motywacyjny, zespół emocji
 296. Samosąd – zachowanie związane z postawą
 297. Samotność – emocja, uczucie, nastrój
 298. Satysfakcja – uczucie, nastrój
 299. Schludność – postawa, uczucie, nastrój
 300. Serce – czynnik wyższego rzędu, uczucie
 301. Serdeczność – uczucie
 302. Siła – cecha procesów emocjonalnych
 303. Skąpstwo – postawa
 304. Sknerstwo – postawa
 305. Skrępowanie – emocja, postawa
 306. Skwapliwość – postawa
 307. Słabość – emocja
 308. Służalczość – postawa
 309. Smutek – emocja
 310. Spełnienie – uczucie, postawa
 311. Spięcie – czynnik motywacyjny, emocja
 312. Spokój – uczucie
 313. Spontaniczność – postawa, uczucie
 314. Spór – czynnik motywacyjny
 315. Sprawiedliwość – postawa
 316. Sprawność – cecha
 317. Sprzeciw – zachowanie, czynność motywacyjna
 318. Srogość – postawa
 319. Starcie się – umiejętność, czyn motywacyjny
 320. Strach – emocja
 321. Strata – emocja, uczucie
 322. Stres – emocja, uczucie
 323. Subtelność – uczucie, nastrój, postawa
 324. Sukces – uczucie
 325. Sumienie – czynnik motywacyjny
 326. Surowość – uczucie, postawa
 327. Swoboda – nastrój, uczucie
 328. Sympatia – uczucie
 329. Szacunek – uczucie, postawa
 330. Szał – emocja, afekt, porwanie emocjonalne
 331. Szantaż emocjonalny – czynnik motywacyjny, postawa
 332. Szantaż uczuciowy – czynnik motywacyjny, postawa
 333. Szczeniactwo – postawa
 334. Szczerość – postawa, uczucie
 335. Szczęście – uczucie
 336. Szczodrość – postawa
 337. Szlachetność – postawa, uczucie
 338. Śmiałość – postawa, zdolność
 339. Świadomość – umiejętność ludzka, stan skupienia
 340. Tarcie wewnętrzne – czynnik motywacyjny
 341. Tchórzostwo – postawa
 342. Terror – emocja, czyn motywacyjny
 343. Tępota – cecha umysłu, brak umiejętności lub komunikacji, postawa
 344. Tęsknota – uczucie
 345. Tkliwość – uczucie, postawa
 346. Tortura – emocja, czynnik motywacyjny
 347. Trema – emocja
 348. Trwanie – cecha procesu związanego z emocją
 349. Trwoga – emocja
 350. Uczciwość – uczucie, postawa
 351. Uczuciowość – postawa
 352. Uczynność – postawa
 353. Udawanie – postawa
 354. Udręka – emocja, uczucie, nastrój
 355. Ufność – uczucie, postawa, nastrój
 356. Ujma – emocja, uczucie
 357. Ukochanie – uczucie, nastrój
 358. Uległość – postawa, nastrój
 359. Umiarkowanie – postawa, zachowanie
 360. Umiłowanie – uczucie, postawa
 361. Uniżenie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
 362. Upadek – emocja, uczucie
 363. Upojenie – emocja, uczucie, postawa, umiejętność, nastrój
 364. Upokorzenie – emocja, uczucie, postawa
 365. Uprzedzenie – postawa
 366. Uprzejmość – postawa
 367. Uraza – emocja
 368. Usidlenie – emocja
 369. Usposobienie – gotowość do czegoś, nastrój
 370. Ustępliwość – postawa
 371. Uśmiech losu – czynnik motywacyjny, nastrój
 372. Utrapienie – emocja, nastrój
 373. Uwaga – ukierunkowanie czynności poznawczych, zdolność
 374. Uwolnienie – uczucie, nastrój
 375. Walka – czynnik motywacyjny, umiejętność, brak umiejętności
 376. Waśń – konflikt emocjonalny, czynnik motywacyjny
 377. Wdzięczność – uczucie, postawa
 378. Wesołość – nastrój
 379. Wiara – uczucie, czynnik motywacyjny, postawa
 380. Wiarygodność – uczucie, postawa
 381. Wielkoduszność – postawa
 382. Wigor – cecha emocji, emocja, nastrój
 383. Władza – postawa
 384. Wolna przestrzeń życiowa – uczucie, umiejętność
 385. Wolność – uczucie, umiejętność, nastrój
 386. Wrażliwość – uczucie, postawa, umiejętność
 387. Wrogość – emocja, postawa, nastrój
 388. Wstręt – emocja
 389. Wstyd – uczucie
 390. Wszechmoc – uczucie, nastrój
 391. Wszechpotęga – postawa, nastrój
 392. Wściekłość – emocja, nastrój
 393. Wybaczenie – uczucie, nastrój
 394. Wybuchowość – nastrój
 395. Wyczekiwanie – nastrój
 396. Wygoda – emocja, nastrój
 397. Wylewność – cecha ekspresji emocji
 398. Wyniosłość – emocja, postawa
 399. Wyrozumiałość – uczucie, postawa, nastrój, umiejętność
 400. Wyzwolenie – uczucie, nastrój, umiejętność
 401. Wulgarność – emocja, zachowanie
 402. Wzburzenie – emocja, nastrój
 403. Zachwyt – uczucie, nastrój, postawa, umiejętność
 404. Zaczepność – postawa
 405. Zadbanie – postawa
 406. Zadowolenie – emocja, uczucie, nastrój, umiejętność
 407. Zadziwienie – uczucie, nastrój, postawa
 408. Zakłamanie – emocja, postawa, brak umiejętności emocjonalnych
 409. Zakłopotanie – uczucie, nastrój
 410. Zakochanie – emocja, nastrój
 411. Zaleta – cecha umysłu i serca, zachowanie
 412. Załamanie – czynnik motywacyjny, nastrój
 413. Zamieszanie – czynnik motywacyjny, nastrój
 414. Zamroczenie – emocja, nastrój
 415. Zaniedbanie – postawa, nastrój
 416. Zapał – postawa, nastrój, umiejętność
 417. Zapalczywość – postawa, nastrój
 418. Zapomnienie – uczucie, nastrój
 419. Zarozumiałość – postawa
 420. Zaskoczenie – czynnik motywacyjny
 421. Zasmucenie – uczucie, nastrój
 422. Zaspokojenie – nastrój
 423. Zaszczyt – cecha, uczucie, nastrój
 424. Zaufanie – uczucie, postawa, umiejętność, nastrój
 425. Zawierzenie – uczucie, nastrój
 426. Zawiść – emocja
 427. Zawładnięcie – emocja, nastrój
 428. Zawód – emocja
 429. Zawstydzenie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
 430. Zawziętość – emocja, nastrój, brak umiejętności emocjonalnych
 431. Zazdrość – emocja
 432. Zażenowanie – uczucie, nastrój
 433. Zbytek – postawa
 434. Zdenerwowanie – emocja, czynnik motywacyjny
 435. Zdumienie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
 436. Zdziwienie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
 437. Zepsucie – emocja, nastrój, postawa
 438. Zgorszenie – emocja, nastrój, postawa
 439. Zgroza – emocja, nastrój
 440. Zimna wojna – czynnik motywacyjny, brak umiejętności emocjonalnych
 441. Zimno – emocja, nastrój
 442. Złość – emocja, nastrój
 443. Zmagania – czynnik motywacyjny
 444. Zmieszanie – uczucie, postawa, nastrój
 445. Zmora – emocja, nastrój
 446. Zmysłowość – emocja, nastrój, umiejętność
 447. Zniechęcenie – emocja, nastrój, postawa
 448. Zniecierpliwienie – emocja, nastrój, postawa
 449. Zniewaga – uczucie, nastrój
 450. Znieważenie – uczucie, nastrój, emocja
 451. Zniewolenie – uczucie, emocja, nastrój
 452. Zniszczenie – nastrój, uczucie
 453. Znudzenie – nastrój, emocja, postawa
 454. Zobojętnienie – postawa, nastrój
 455. Zrozumienie – postawa, nastrój, uczucie
 456. Zuchwalstwo – postawa, emocja
 457. Zysk – czynnik motywacyjny
 458. Żal – emocja, uczucie
 459. Żar – uczucie, emocja, nastrój
 460. Żarliwość – postawa
 461. Żartobliwość – postawa, uczucie
 462. Życzliwość – postawa, uczucie

Źródło:

https://wreszciezyc.files.wordpress.com/2012/03/szeroka-lista-uczuc487-i-emocji.pdf

Polecane artykuły