Emocjonalnie Inteligentna Kobieta

65.83

Możesz nauczyć się wielu technik i metod wspierających twój rozwój osobisty i karierę, kreujących twoje życie oraz budujących pewność siebie, ale szkolenia techniczne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeżeli nie będziesz pracować nad powrotem do równowagi emocjonalnej i nie będziesz rozwijać swojej inteligencji emocjonalnej (IE).

Opis produktu

Praktyczny poradnik – Już niedługo w sprzedaży 

Czyli o tym, w jaki sposób inteligencja emocjonalna pomaga odnieść sukces na każdej płaszczyźnie życia.

Za umiejętności czysto umysłowe odpowiada kora mózgowa, potocznie nazywana mózgiem myślącym, natomiast w przyswajaniu kompetencji osobistych i społecznych ważną rolę odgrywają dodatkowe obszary mózgu, głównie połączenia nerwowe prowadzące od znajdujących się w głębi mózgu ośrodków emocjonalnych (szczególnie ciała migdałowatego) do przednich części płatów mózgowych, które są ośrodkiem decyzyjno-wykonawczym. Uczenie się kompetencji emocjonalnych „przestraja” te połączenia.

Podczas uczenia się zmiany zachowania włączamy w proces obwody emocjonalne, w których przechowywane są utrwalone nawyki społeczne i emocjonalne. Zmiany zachowań emocjonalnych wymagają praktyki w życiu codziennym! Co to oznacza? Nie unikasz ludzi, lecz podchodzisz do nich. Uczysz się słuchać innych, uczysz się bardziej zręcznego wyrażania własnych opinii oraz postępowania innych ludzi. Poprawa nawyków emocjonalnych wymaga głębszej zmiany na poziomie neurologicznym. Aby dokonać zmiany na poziomie emocjonalnym, należy w pierwszej kolejności pogłębić wiedzę na dany temat, a następnie każdego dnia wdrażać ją w życie. Podwyższenie umiejętności emocjonalnych wymaga zrozumienie podstaw zmiany zachowania i natychmiastowego działania.

Opracowany przeze mnie kurs spełnia te kryteria.

Intensywność emocji ukazuje rzeczywistość,

odbitą w krzywym zwierciadle.

Gdy gasną (emocje) teraźniejszość przybiera własne kształty.

Wioletta Klinicka