jak zadbać o stan emocjonalny

Samokontrola nie oznacza wypierania uczuć czy ich tłumienia. Tak zwane destrukcyjne emocje są również emocjami wspierającymi, ponieważ wiążą się z ważnymi dla ciebie informacjami o tobie lub o sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Niejednokrotnie złość dodaje energii do działania, a zazdrość wskazuje na ukryte pragnienia. Smutek łączy ludzi nie tylko na poziomie mentalnym, lecz także wzmaga dążenia do poszukiwania wspólnych rozwiązań w sytuacji trudnej.