Jak się motywować?

Oceń stronę/wpis

Sprawdź swoje naturalne motywatory.

Odszukaj najlepsze rozwiązanie!

Motywatorem może być wszystko – zarówno to, co przynosi korzyści materialne (np. nowe auto), jak i to, co dostarcza korzyści niematerialnych (np. poczucie prestiżu).

Dziś chcę zwrócić uwagę na fakt, że ciebie może motywować zupełnie inny bodziec niż mnie. Twój kolega będzie inaczej reagował na słowo „pieniądze”, a dla twojej kobiety/twojego mężczyzny motorem do działania wcale nie okaże się sława, lecz na przykład spokój ducha.

Motywacja kryje się między innymi w wyznawanych przez nas wartościach i przekonaniach; zyskujesz ją, gdy to, co robisz, sprawia ci przyjemność; dzięki motywacji czujesz się zmobilizowany i działasz ze zdwojoną siłą. Z kolei spadek motywacji odnotowujesz, gdy przestajesz widzieć sens swoich działań; gdy przestajesz zauważać, że komuś lub czemuś twoje działania służą. To wówczas zadajesz sobie pytanie: „Po co ja to robię?”, któremu często towarzyszą frustracja i chęć porzucenia realizacji zaplanowanych projektów. W sytuacji spadku energii części osobom wystarczy obejrzenie filmu motywującego, podczas gdy inni – oglądając wideo – będą popadać w jeszcze większe w rozżalenie. Dlatego ważne jest, abyś odkrył te motywatory, które mają na ciebie największy wpływ.

Według psychologów maksymalnym motywatorem do działania jest poczucie celowości wykonywanych zadań, zaś świadomość tego, co nas motywuje, pomaga w ustaleniu kolejności działań, wyborze pracy, rodzaju wykonywanych zleceń oraz ścieżki rozwoju osobistego.

Przedstawiam Ci listę, z której – bez głębszego zastanawiania się – wypisz lub

skopiuj do nowego pliku te wyrażenia, które uważasz, że pasują właśnie do

ciebie i które według ciebie nadają sens i cel twojej pracy oraz działaniom.

Lista

Pieniądze – naturalne, że pracujemy dla wynagrodzenia. Pieniądze są nam potrzebne, abyśmy mogli spełniać swoje marzenia oraz pomagać innym. Nie wstydź się do tego przyznać; przełamanie stereotypów typu „pieniądze są brudne” to twój pierwszy krok do sukcesu. Nie zaniżaj cen za swoje usługi.

Uznanie – któż nie lubi być pochwalonym? Różnica może polegać na tym, że jedni szukają uznania w oczach pracodawcy, inni – partnera. Po skończonym zadaniu otaczaj się tylko takimi osobami, które okazują ci uznanie.

Prestiż – czujesz się zmotywowany, gdy dzięki wykonaniu określonej pracy lub zadania zyskujesz szacunek otoczenia, szefa lub masz poczucie podwyższenia swojego statusu społecznego. Starannie dobieraj czynności, którymi się zajmujesz.

Osiągnięcia – tylko nie rutyna. Praca musi być realizacją projektu, założenia. Duże projekty dziel na mniejsze. Z góry zaplanuj, w jaki sposób będziesz świętował każde osiągnięcie.

Rozwój zawodowy – masz świadomość, że każda czynność czegoś cię uczy i że dzięki temu pniesz się po drabinie kariery zawodowej. Zastanów się przed wytyczaniem celu, czy zaspokoi on twoje aspiracje.

Bezpieczeństwo – tu jest twój azyl. Dzięki dobrze wykonanej pracy nie zostaniesz zwolniony, a twoje dochody nie zmaleją.

Niezależność – tylko nie 8 godzin za biurkiem. Pragniesz samodzielności w działaniu i organizacji czasu – samodecyzyjności. Planuj swój dzień.

Rozwój osobisty – często mylnie kojarzony z uznaniem i prestiżem. Jednak tobie chodzi o możliwość uczenia się, szkolenia, zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia, a nie poklepywanie czy nagrody za solidnie wykonaną pracę. Poszukuj grup o podobnych zainteresowaniach, twórz własne wydarzenia i opowiadaj o nich.

Poczucie kontroli – nad swoim życiem, ale i nad życiem innych. Sprawdzasz się i działasz, gdy wiesz, że kontrolujesz to, co dzieje się dokoła ciebie; gdy masz wpływ. Planuj i zarządzaj; otaczaj się osobami, o których wiesz, że cię potrzebują.

Poczucie własnej wartości – podwyższone poczucie, że bez ciebie ta firma i ten projekt upadną. Takie osoby często bywają postrzegane jako pomost łączący nawet całe społeczności. Szukaj zajęcia w miejscach, w których będziesz jedyną osobą posiadającą określone kompetencje czy umiejętności.

Rodzina – jeśli twoja praca pozwala ci na spędzanie czasu z rodziną – chętnie i bezstresowo wykonujesz swoje obowiązki. Nie zarzucaj się zadaniami. Planuj swój czas dla rodziny i przestrzegaj tych ustaleń.

Miłość

Bliskość

Osobista odpowiedzialność

Jasnowidzenie

Wiedza

Muzyka

Przyjaciele

Kultura pracy

Sport

Pomoc innym

Wizualizacja

Lojalność

Organizacja

Plan działania

Akceptacja

Spotkania grup wsparcia

Produktywność

Ład i porządek

Rozwiązywanie problemów

Klarowność zasad

Presja czasu

Intelektualne osiągnięcia

Zakończenie działania

Działanie, akcja

Działalność charytatywna

Kompetentność

Wynik

Wyjście po za strefę komfortu

Sukces

Aprobata

Rywalizacja

Nagrody

Nadmiar czasu

Opracowywania strategii

Planowanie

Relaks

Wyzwania

Łatwość wykonywania zadań

Konstruowanie schematów

Idee

Świadomość własnych wartości

Wizjonerstwo

Twórczość

Konstruktywna krytyka

Cel

Współdziałanie

Pochwały

Wysiłek

Wsparcie

Swoboda w działaniu

Przynależność

Współzawodnictwo

Okazywanie zainteresowania

Samodzielność w działaniu

Bezpieczeństwo

Jeśli już stworzyłeś swoją listę motywacyjną, zacznij dążyć do zaspokojenia zaznaczonych potrzeb. Na przykład: jeśli motywuje cię uznanie ludzi, którzy stanowią dla ciebie autorytet, pytaj o ich opinię i porady za każdym razem, gdy wykonasz znaczącą dla ciebie czynność. Często już sama rozmowa z osobami, na których zdaniu ci zależy, bywa motywująca. Jeśli do dalszego działania mobilizuje cię świadomość, że po wykonanej części zadania możesz pozwolić sobie na relaks – z góry go zaplanuj i koniecznie zapisz ten czas w kalendarzu: „O godz. 17.00 idę na spacer lub oglądam film”. Zapisana informacja staje się priorytetową, zwłaszcza gdy wiesz, że chwila relaksu naładuje twoje akumulatory i sprawi, że staniesz się i bardziej efektowny, i znacznie bardziej efektywny, a jednocześnie zadowolony i dumny z samego siebie.

Każdego człowieka motywuje coś innego, zawsze jednak jest to pociągająca dla niego kwestia.

Obudź swoją moc!

Wioletta K.

Trener Integracji Personalnej

Polecane artykuły