Emocjonalnie inteligentna kobieta

Oceń stronę/wpis

Coraz więcej kobiet nabiera samoświadomości. Coraz więcej kobiet bierze życie w swoje ręce. Coraz więcej kobiet wpada w pułapkę wyścigu szczurów lub żyje w znienawidzonej przez nie samotności. Rozerwane między domem, pracą, relacją z partnerem a relacją z samymi sobą potrzebują odnaleźć drogę powrotną do równowagi emocjonalnej albo przy jednoczesnym zachowaniu stylu dotychczasowego życia, albo wręcz odwrotnie – pragnieniu wydostania się z niego. Jednak strach i lęk – dwie podstawowe emocje – kotwiczą je w miejscu.

 

Witam Cię serdecznie!

Mam nadzieję, że jesteś gotowa dowiedzieć się, dlaczego w taki, a nie inny sposób się zachowujesz, jaki to ma wpływ na twoje życie i wdrożyć w plan zajęć ćwiczenia, które zmienią twoje reakcje na otaczające cię bodźce i ludzi. W pierwszej kolejności chciałabym, abyś przeczytała wszystkie merytoryczne informacje. Być może już o tym słyszałaś, być może już gdzieś o emocjach czytałaś, jednak jesteś tu z jakiegoś powodu, a jedną z przyczyn, dla których reagujemy lub czujemy się tak, jak reagujemy i czujemy, jest brak informacji. Specjalnie na to wyzwanie, wybrałam z poradnika Emocjonalnie Inteligentna Kobieta, tylko kilka najistotniejszych.

 

Zaczynamy?

Brak wiary w siebie jest najczęstszym rdzeniem niepowodzeń na wielu płaszczyznach: osobistej, zawodowej, rodzinnej, partnerskiej, a nawet seksualnej. Możesz nauczyć się wielu technik i metod wspierających twój rozwój osobisty i karierę, kreujących twoje życie oraz budujących pewność siebie, ale szkolenia techniczne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeżeli nie będziesz pracować nad powrotem do równowagi emocjonalnej i nie będziesz rozwijać swojej inteligencji emocjonalnej (IE).

 

Za umiejętności czysto umysłowe odpowiada kora mózgowa, potocznie nazywana mózgiem myślącym, natomiast w przyswajaniu kompetencji osobistych i społecznych ważną rolę odgrywają dodatkowe obszary mózgu, głównie połączenia nerwowe prowadzące od znajdujących się w głębi mózgu ośrodków emocjonalnych (szczególnie ciała migdałowatego) do przednich części płatów mózgowych, które są ośrodkiem decyzyjno-wykonawczym. Uczenie się kompetencji emocjonalnych „przestraja” te połączenia. (D. Goleman)

 

Podczas uczenia się zmiany zachowania włączamy w proces obwody emocjonalne, w których przechowywane są utrwalone nawyki społeczne i emocjonalne. Zmiany zachowań emocjonalnych wymagają praktyki w życiu codziennym! Co to oznacza? Nie unikasz ludzi, lecz podchodzisz do nich. Uczysz się słuchać innych, uczysz się bardziej zręcznego wyrażania własnych opinii oraz postępowania innych ludzi. Poprawa nawyków emocjonalnych wymaga głębszej zmiany na poziomie neurologicznym.

 

Aby dokonać zmiany na poziomie emocjonalnym, należy w pierwszej kolejności pogłębić wiedzę na dany temat, a następnie każdego dnia wdrażać ją w życie. Podwyższenie umiejętności emocjonalnych wymaga zrozumienie podstaw zmiany zachowania i natychmiastowego działania.

Opracowane przeze mnie wyzwanie spełnia te dwa kryteria.

 

Osiem dni nie zmieni twojego zachowania, ale może wywrócić twoje życie do góry nogami.

Jesteś na to przygotowana?

 

Podczas wyzwania

 

 • Dowiesz się, czym jest inteligencja emocjonalna.
 • Dowiesz się, jaką rolę odgrywa inteligencja emocjonalna w twoim życiu.
 • Nauczysz się kompetencji IE.
 • Dowiesz się, jaką rolę pełnią emocje w twoim życiu.
 • Poznasz różnicę pomiędzy: emocją, uczuciem, nastrojem.
 • Otrzymasz link do szerokiej listy emocji.
 • Nauczysz się świadomie odczytywać własne emocje.
 • Dowiesz się jak pracować nad świadomością, samooceną, samokontrolą, samoregulacją emocjonalną. Czyli rozpoznasz, kiedy i dlaczego tracisz kontrolę nad własnymi emocjami.
 • Nauczysz się rozróżniać emocje i poznasz specyfikę niektórych z nich.
 • Dowiesz się, do czego prowadzi dana emocja.
 • Nauczysz się zmieniać swoją emocję i pracować nad własnym stanem emocjonalnym.
 • Warsztat EIK jest wycinkiem obszernego, praktycznego poradnika Emocjonalnie Inteligentna Kobieta – Czyli o tym, w jaki sposób inteligencja emocjonalna pomaga odnieść sukces na każdej płaszczyźnie życia. To bezpłatnie wyzwanie, jest wartościowym wstępem, ponieważ ma na celu nauczyć cię, jak krok po kroku pracować, nad rozwojem IE, a co za tym idzie, jak poprawić swój stan emocjonalny i zmieniać nabyte reakcje na określone zdarzenia.
 • Dowiesz się, jak zostać menedżerem własnych emocji – tę wiedzę zastosujesz w praktyce. Każdego dnia wykonasz przedstawione ćwiczenia.

Wyzwanie zacznie się 26 marca 2021 roku.

Zakończy się   ..…       05 kwietnia 2021 roku.

Każdego dnia otrzymasz link z treścią do zapoznania się, przeanalizowania i ćwiczeniami do wykonania.

Zawsze możesz napisać do mnie wiadomość.

Jeśli zechcesz pogłębić tematykę z inteligencji emocjonalnej, klikając poniżej,  przejdziesz na stronę

……..  EIK  ……..

Zapoznasz się z obszerniejszą wersją kursu: Emocjonalnie Inteligentna Kobieta.

 

Dzień 1.

Witam cię serdecznie!

Intensywność emocji ukazuje rzeczywistość,

odbitą w krzywym zwierciadle.

Gdy gasną (emocje) teraźniejszość przybiera własne kształty.

Wioletta Klinicka

 

 Czym jest inteligencja emocjonalna

IE – inteligencja emocjonalna to umiejętność właściwego rozpoznawania oraz nazywania emocji własnych oraz innych osób.

Emocje stanowią nieodłączny składnik osobowości każdego z nas. To one są podstawą naszego zachowania, reakcji, działań oraz interakcji z drugim człowiekiem. Emocje pokazują nas takimi, jakimi jesteśmy, i to właśnie one kształtują w nas samopoczucie i dobrostan. Zrozumienie emocji jest niezbędne do odnalezienia siebie, własnej ścieżki, do osiągnięcia zamierzeń zawodowych, jak i osobistych.

Inteligencja emocjonalna kształtuje Twoją umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Jest najskuteczniejszym narzędziem w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, strachem itp. IE w bardzo znaczącym stopniu wspomaga akceptowanie siebie, otoczenia, wydarzeń. Prowadzi do harmonii i synergii wszystkich płaszczyzn życia. Można się jej nauczyć lub ją doskonalić.

 

Jaką rolę inteligencja emocjonalna odgrywa w Twoim życiu?

Funkcje IE:

 • pozwala kontrolować emocje i wyrażać je w sposób zgodny z przyjętą normą;
 • pomaga prawidłowo rozpoznawać emocje i właściwie je interpretować;
 • umożliwia produktywne wykorzystanie emocji i prawidłowe ich zagospodarowanie;
 • pomaga w zarządzaniu emocjami oraz ich transportowaniu;
 • zwiększa poziom motywacji;
 • zwiększa umiejętność słuchania;
 • podnosi poziom przystosowania się i twórczych reakcji na niepowodzenia oraz napotkane przeszkody;
 • umacnia wiarę w siebie i panowanie nad sobą;
 • doskonali umiejętność współpracy z innymi ludźmi;
 • wpływa pozytywnie na relacje z innymi ludźmi;
 • podnosi samoocenę i samopoczucie;
 • poprawia jakość życia.

 

 

Ważne!

Mózg magazynuje rozmaite perspektywy doświadczeń w różnych okolicznościach – źródło pamięci znajduje się w jednej strefie, obrazy, dźwięki i zapachy trafiają do innej i tak dalej. Ciało migdałowate jest miejscem, w którym przechowywane są emocje wywołane przeżyciami. Nawet najmniejsze doznanie, któremu towarzyszy najsłabszy sygnał emocjonalny, jest rejestrowane w ciele migdałowatym, dlatego stale wysyła nam ono sygnały. Nawet wówczas, gdy wybierasz danie z menu w restauracji. Poprzez połączone z ciałem migdałowatym obwody (drogi nerwowe prowadzące do organów wewnętrznych) czujemy uścisk w żołądku – wywołany wyborem, przed jakim stoimy.

 

Zapoznaj się z budową mózgu – obejrzyj film.

 

Kompetencje IE

Zanim przejdziemy ćwiczenia, bardzo krótko przedstawię kompetencje IE.

Kompetencje psychologiczne (dotyczą Twojej relacji z samym sobą)

 • samoświadomość
 • samoocena
 • samokontrola

Kompetencje społeczne (obejmują relacje społeczne)

 • empatia
 • współpraca
 • perswazja
 • przywództwo

Kompetencje prakseologiczne (widoczne w gotowości do podjęcia działań i w sposobie ich realizowania)

 • motywacja
 • adaptacja
 • sumienność

Dzięki IE potrafimy zmienić własną reakcję na dane wydarzenia.

 

Rola emocji

Pozytywne emocje podnoszą wzrost dopaminy, oksytocyny, adrenaliny. Ta chemia powoduje, że inni lgną do nas i uwielbiają nasze towarzystwo. Pozytywne emocje wspierają relacje i koleżeńskie, i biznesowe, i partnerskie. Pozytywne emocje wzmagają działanie, osiąganie celów; pomagają uzyskać awans w pracy, znaleźć wymarzoną pracę, kreować własną markę. Pozytywne emocje kształtują nasz wizerunek. Lepsze samopoczucie spłyca zmarszczki, wysmukla sylwetkę, prostuje plecy. Nie wierzysz? Sprawdź. Wystarczy, że zrobisz sobie zdjęcie w chwili, gdy jesteś pogrążony w smutku, w złości, a kolejne wówczas, gdy dobrze się bawisz albo masz poczucie spełnienia.

 

Czy można dotrzeć samemu do sedna swoich emocjonalnych stanów i je rozpoznać?

 

Można. Oczywiście nie jest to łatwa praca; aby ją wykonać, potrzebne są wysoka samoświadomość i samodyscyplina. Nie jestem zwolenniczką opiniowania ludzi, jeśli jednak masz z tym problem, posłuchaj uważnie, co na twój temat mówią najbliższe ci osoby.

 

 

Jeśli twoim celem jest stanie się człowiekiem bardziej atrakcyjnym dla siebie i dla otoczenia, zacznij od poznania poziomu swojej inteligencji emocjonalnej, czyli od odpowiedzi na pytanie:

 

„Jakie emocje częściej i towarzyszą: szczęście, smutek, złość, wstyd czy strach?”. Następnie zastanów się nad intensywnością emocji: wysoka czy umiarkowana. Koniecznie wszystko zapisz i bądź ze sobą bezgranicznie szczery.

 

Każda emocja wymaga zewnętrznego wyładowania. Ukrywanie jej pod maską obojętności prowadzi nie tylko do konfliktów w pracy, rodzinie czy z partnerką/partnerem, lecz także do wielu chorób somatycznych. Skumulowane emocje znajdują ujście w najmniej oczekiwanym momencie (potocznie mówimy: „bo zupa była za słona”).

 

Emocje towarzyszą nam od dnia narodzin. Jest to pewien stan umysłu. Etymologicznie emocja oznacza „bycie w ruchu”. To emocje pobudzają nas do działania, aktywności, motywują i dodają nam energii.

 

Nico Frijda wyodrębnia następujące klasyfikacje:

– Emocja jest skutkiem świadomej lub nieświadomej oceny jakiegoś zdarzenia, które wpływa na cele i/lub interesy podmiotu. Jeśli zdarzenie pokrywa się z powziętym celem, emocja jest pozytywna, jeśli nie – emocja jest negatywna.

– Emocja wywołuje określone działanie.

– Emocja jest doświadczana jako pewien rodzaj stanu psychicznego. Skutkami emocji są zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne, jak również reakcje behawioralne. Emocje wywołują określone skutki w zachowaniu organizmu oraz reakcje fizjologiczne.

 

Rozróżniamy emocje podstawowe, z którymi przychodzimy na świat, oraz wtórne, powstające z połączenia emocji podstawowych – ich uczymy się przez całe życie. Podstawowe emocje to: strach, gniew, smutek, radość, wstręt. Są rozpoznawalne we wszystkich społeczeństwach i kulturach. Emocje wtórne są zindywidualizowane. Wywołują je różne zdarzenia. Objawiają się rozmaicie i w odmiennych okolicznościach. Emocje pojawiają się spontanicznie, ale człowiek próbuje je maskować i ukrywać, a nawet udawać.

 

radość + zaufanie = miłość

zaufanie + strach =uległość

strach + zaskoczenie =poruszenie

zaskoczenie + smutek = rozczarowanie

smutek + wstręt = żal

wstręt + gniew = zawiść

gniew + przewidywanie = agresja

 

Lista emocji kliknij TU

EMOCJA – Jest to stan duszy, umysłu i ciała, który jest reakcją na zdarzenia życiowe i na innych ludzi. Emocja to szybka reakcja, może być ożywiona, pasywna lub apatyczna. Emocja jest energią starcia się systemu postrzegania i wartości z sytuacją, której człowiek doświadcza tak z zewnątrz, jak i w sobie samym.

UCZUCIE – Uczucie rodzi się wewnątrz, to energia, która przenika ciało, umysł i duszę. Uczucie jest wszechobecne, towarzyszy jako szczególnie silna forma przeżycia, ukierunkowania uwagi i empatii lub antypatii. Uczuciem reaguję na zaspokojenie lub niedobór moich potrzeb akceptacji i poczucia własnej wartości. Pozytywne uczucie dąży do równowagi energetycznej, negatywne dąży do konfrontacji lub walki o energię.

NASTRÓJ – Zbiór emocji, które ukierunkowują uwagę, wizualizacje i emocje,

tendencyjnie i subiektywnie, na jeden nurt przeżyć wewnętrznych. To powoduje wzmocnienie się w energetyce konkretnego stanu skupienia umysłu i emanacji energii duszy w jedną selektywną stronę.

PROCES PSYCHICZNY – Proces psychiczny to łańcuszek zdarzeń, które świadomie lub nieświadomie następują wewnątrz , kształtując osobowość i psychikę.

DYSPOZYCJA PSYCHICZNA – Jest to aktualny stan samopoczucia, ściśle powiązany z przeżytymi emocjami i sposobem, w jaki reaguje człowiek na życiowe zdarzenia. Dyspozycja psychiczna to poziom energii życiowej i wewnętrznego przekonania o własnej wartości, kreuje ją także wyobraźnia i zdolność wizualizacji. Dyspozycja psychiczna jest stanem sił życiowych na poziomie umysłu, ciała i ducha.

W zakresie identyfikacji psychologicznej postrzegamy kolejne stany napięcia, pobudzenia lub pasywności emocjonalnej i uczuciowej jako różnego rodzaju powiązania i reakcje.

Dla własnego dobra możemy uruchomić wewnętrzny system dostrzegania, identyfikowania, nazywania i okazywania naszych wewnętrznych stanów i przeżyć. (Wreszcie żyć – files)

 

Wykonaj kilka prostych ćwiczeń.

Trening uważności

Po pierwsze trening uważności! Powinnaś go wykonywać każdego dnia, minimum przez 5 minut.

Na stole, w odległości minimum jednego metra, postaw (przykładowo) kwiat w doniczce. Twoim zadaniem jest mu się przyglądać. Wiem, że 5 minut może wydawać się nieskończonością, ale jeśli chcesz dostrzegać w porę własne emocje, nie masz wyjścia. To ćwiczenie możesz wykonywać kilkakrotnie w ciągu dnia.

Zacznij również obserwować otaczający cię świat. Idąc, na przykład z pracy do domu, przyglądaj się rzeczom, które mijasz. Patrz uważnie. Możesz również założyć sobie, że dziś rozglądasz się za rzeczami koloru zielonego. Kolejnego dnia powiedz sobie; idąc z pracy, będę próbowała dostrzec wszystkie niebieskie obiekty.

Trening uważności jest nierozłącznym elementem tego wyzwania!

Zacznij od razu!

 

Spacer Intencjonalny

Kolejne ćwiczenie, które ma ci towarzyszyć minimum przez okres naszego wydarzenia, to spacer intencjonalny.

Codziennie minimum piętnaście minut spaceru o dowolnej porze dnia lub nocy. Musi być jednak regularny i bez powiązań typu idę wyrzucić śmieci, to przy okazji się przejdę.

Wychodzisz na spacer w intencji:

chcę rozpoznać swoje emocje

chcę uspokoić umysł

chcę wzbudzić w sobie pewność siebie

itp.

Intencja ma być wyrażona na głos lub jeśli nie masz takiej możliwości, to zapisz ją. Jeśli ktoś cię zapyta, dlaczego wychodzisz, nie kłam. Jeśli nie chcesz mówić o intencji, powiedz o relaksie.

Spacer intencjonalny jest relaksem umysłu!

W trakcie spaceru staraj się rozmyślać tylko o intencji. Jeśli najdą cię inne myśli, pozwól im przepłynąć przez ciało i powróć do swojego celu.

Medytacja

Czasami trudno jest skupić uwagę tylko na swojej intencji, na swoim celu. Czasami trudno dostrzec emocję, dopóki coś nie zacznie w człowieku kipieć. Możesz, to zmienić medytując. Zapewne wiesz, jak niebywale trwałe i efektywne korzyści przynosi medytacja, więc nie będę się o tym rozpisywać.

Powiem tylko, że medytację możesz uprawiać, gdzie tylko chcesz, kiedy chcesz i jak długo chcesz. Nie musisz mieć do tego specjalnego pokoju, maty, czy ciszy – no może ciszę na początku tej przygody.

Medytację rozpoczynaj zawsze od skupienia swojej uwagi na oddechu lub swoich częściach ciała – moje stopy są lekkie i odprężone, moje kolana są…

To pozwala, aby nie napływały do ciebie podczas medytacji niepożądane myśli. Jeśli jednak już tak się zdarzy, to tak jak w przypadku spaceru intencjonalnego pozwól myślom przepłynąć, nie zatrzymuj na nich uwagi. Początkowo może tych myśli być nieskończona ilość, dostajesz wówczas informację o zawartości swojego umysłu. Tak, to wszystko tam jest i nie pozwala ci się zrelaksować. Medytacja ma na celu, chociaż na chwilę utrzymać pustkę, która wykorzystywana jest do poprawy postrzegania twojej rzeczywistości. Regularna chwila ciszy w umyśle powoduję, że przestajesz się bać, działać, bo przywrócona równowaga emocjonalna pozwala wybrać najtrafniejszą decyzję na daną chwilę.

Jeśli myślisz poważnie o pracy z emocjami, wykonuj te trzy ćwiczenia regularnie. Po każdym ćwiczeniu zrób sobie zasłużoną przerwę, aby nagrodą zaspokoić ośrodek nagrody mieszczący się w twoim mózgu.

 

Ćwiczenie

Wybierz emocję, uczucie, nad którym chcesz w szczególności popracować.

 

Ćwiczenie

Podziel zeszyt, notatnik na 5 następujących części:

 1. Data i godzina (o której i kiedy miało miejsce dane zdarzenie).
 2. Opis wydarzenia (co się stało o danej porze).
 3. Jaka emocja się pojawiła (czułem złość, radość, byłem wściekły, zadowolony).
 4. Jak się zachowałeś (śmiałem się, płakałem, wyzywałem, krzyczałem).
 5. Jak na daną emocję reagowali inni (rozzłościło ich to, pochwalili mnie, obrazili się).

Konsekwencja i obserwacja to fundamenty pracy nad inteligencją emocjonalną. Nie możesz sobie pozwolić na luki w dzienniku. Taki dziennik należy prowadzić przez co najmniej trzy miesiące, a już zapewne przez osiem kolejnych dni.

Inteligencja emocjonalna jest rodzajem mądrości, którą każdy człowiek powinien zgłębiać dla dobra własnego i swojego otoczenia.

Proszę Cię o systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

Wykonuje codziennie trening, uważności, idź na spacer intencjonalny i medytuj.

 

Motywację odnajdziesz, gdy odpowiesz sobie na pytania:

Dlaczego, podjęłam się tego wyzwania – co uwiera mnie z mojej przeszłości?

Po co, podjęłam się tego wyzwania – co chcę osiągnąć teraz i w przyszłości?

Pamiętaj, że zawsze możesz do mnie napisać.

Pozdrawiam,

Wioletta – twój coach kryzysowy

Wybierz dla siebie KURS

kursy online, kursy rozwojowe

Recommended Posts