Emocjonalnie Inteligentna Kobieta – Wprowadzenie

 Dzień 1

 1. Dowiesz się, czym jest inteligencja emocjonalna.
 2. Dowiesz się, jaką rolę inteligencja emocjonalna odgrywa w Twoim życiu.
 3. Dowiesz się, jaki jest związek między intuicją a rozumem. Poznasz własny wewnętrzny kompas.
 4. Zdiagnozujesz swój poziom IE.
 5. Nauczysz się kompetencji IE.
 6. Otrzymasz ćwiczenie do wykonania.

 

Czym jest inteligencja emocjonalna i jaką rolę odgrywa w Twoim życiu 

IE – inteligencja emocjonalna to umiejętność właściwego rozpoznawania oraz nazywania emocji własnych oraz innych osób.

Emocje stanowią nieodłączny składnik osobowości każdego z nas. To one są podstawą naszego zachowania, reakcji, działań oraz interakcji z drugim człowiekiem. Emocje pokazują nas takimi, jakimi jesteśmy, i to właśnie one kształtują w nas samopoczucie i dobrostan. Zrozumienie emocji jest niezbędne do odnalezienia siebie, własnej ścieżki, do osiągnięcia zamierzeń zawodowych, jak i osobistych.

Inteligencja emocjonalna kształtuje Twoją umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Jest najskuteczniejszym narzędziem w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, strachem itp. IE w bardzo znaczącym stopniu wspomaga akceptowanie siebie, otoczenia, wydarzeń. Prowadzi do harmonii i synergii wszystkich płaszczyzn życia. Można się jej nauczyć lub ją doskonalić.

 

Jaką rolę inteligencja emocjonalna odgrywa w Twoim życiu?

Funkcje IE:

 • pozwala kontrolować emocje i wyrażać je w sposób zgodny z przyjętą normą;
 • pomaga prawidłowo rozpoznawać emocje i właściwie je interpretować;
 • umożliwia produktywne wykorzystanie emocji i prawidłowe ich zagospodarowanie;
 • pomaga w zarządzaniu emocjami oraz ich transportowaniu;
 • zwiększa poziom motywacji;
 • zwiększa umiejętność słuchania;
 • podnosi poziom przystosowania się i twórczych reakcji na niepowodzenia oraz napotkane przeszkody;
 • umacnia wiarę w siebie i panowanie nad sobą;
 • doskonali umiejętność współpracy z innymi ludźmi;
 • wpływa pozytywnie na relacje z innymi ludźmi;
 • podnosi samoocenę i samopoczucie;
 • poprawia jakość życia.
 • Cały kurs EIK do zakupu, po najechaniu kursywą na poniższy tekst i jego kliknięciu 🙂

  Zapisuję się na kurs 

CDN

Nakłaniam 😉  do zapoznania się z innymi kursami KLIKNIJ MNIE

Polecane artykuły