Emocje a samoocena

5/5 - (1 vote)

Każdego dnia nabywasz nowe umiejętności. Nic jednak nie poprawia jakości życia codziennego i relacji jak właściwa samoocena, kolejna kompetencja z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz ekologii emocji i relacji.

Jeśli chcesz sprawdzić wysokość swojej samooceny zadaj sobie kolejne pytania:

– Na ile jestem świadomy swoich silnych i słabych stron?

– Czy jestem skłonny do refleksji i wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń?

– Czy jestem otwarty na szczere i konstruktywne uwagi, wciąż uczyć się rozwijać i patrzeć z innej perspektywy?

 – Czy mam do siebie dystans?

„Wszystko, co wiedziałem o kierowaniu, okazało się błędne. Moim pierwszym zadaniem jako przywódcy stało się zrozumienie samego siebie” – Mort Meyerson (dyrektor naczelny firmy Perot Systems)

Droga na szczyt, do sukcesu na jakiejkolwiek płaszczyźnie powinna być poprzedzona dokładnym zbadaniem samego siebie, zrozumieniem siebie chociażby po to aby ludzie, z jakimi przyjdzie ci się w swoim życiu spotkać, mogli tobie zaufać i chętnie podejmować współpracę.

Nie prawdą jest, że odbiegamy od starych wzorców my teraz po latach wyzysku człowieka przez człowieka powracamy do zapomnianych korzeni lojalności i chociaż progres jest powolny to wśród ludzi sukcesu staje się coraz bardziej popierany.

Sam Meyersn charyzmatyczny ale zniewalający swoich pracowników ogłosił, że to, co kiedyś wydawało mu się, że jest jego zaletą okazało się jego wadą.

„Zanim będziesz mógł przewodniczyć innym, zanim będziesz pomóc innym musisz odkryć sam siebie. Jeśli chcesz doprowadzić do eksplozji twórczych pomysłów,  jeśli chcesz by ludzie pracowali w sposób, który przynosi naprawdę wyjątkowe rezultaty to musisz być gotów do wyruszenia w podróż, która wiedzie do zespolenia wartości i aspiracji jednostki z wartościami i aspiracji firmy”.  – Joe Jaworski (były członek zespołu planistów Royal Dutch/Shel).

Niska umiejętność samooceny często wynika z nadmiernej wrażliwości i braku dystansu do siebie. Należy, więc pozwolić aby zaufana osoba stworzyła twój profil zachowawczy, który wspólnie będziecie mogli przedyskutować. Kolejno po przez trening samoświadomości zaczniesz dostrzegać i czuć sam nad czym powinieneś popracować.

„Zresztą samoświadomość sama w sobie jest nieocenionym narzędziem jeśli pragniemy zmiany” – Daniel Goleman.

Przyjmij do wiadomości, że może nie jesteś idealny, że może jest coś, co możesz w sobie zmienić aby poprawić jakość swojego życia i w relacji z innymi.

Sukcesy odnoszą ci, którzy potrafią przyznawać do swoich błędów również wynikających z cech charakteru, tych zachowawczych. Czy przyglądasz się sobie, temu jak traktujesz innych?

Umiejętność samooceny podwyższa jakość twojej pracy, łamiesz wówczas swoje naganne nawyki. Rozpoznajesz swoje silne i słabe strony następnie potrafisz wzmacniać to co w tobie najlepsze.

Każdy z nas ma skłonności do wypierania się wad, to sposób emocjonalnej obrony przed przygnębieniem. Ta samoobrona przyjmuje różne formy, które zawsze opierają się na wyparciu i korzystaniu z wygodnych wymówek.

Najważniejsze informacje zwrotne są te, które w sposób konstruktywny mówią nam o naszych błędach w zachowaniu i sposobie myślenia.

Robert E. Kaplana stworzył listę najbardziej kosztownych i najczęściej spotykanych wad.

– Ślepa ambicja – muszę wygrać, mieć zawsze rację.

– Nierealistyczne cele – zbyt ambitne również dla współpracowników.

– Nieustanny wysiłek – praca niemalże zaczyna być natręctwem.

– Poganianie innych – za dużo wymagasz od innych.

– Głód władzy – pragniesz władzę dla siebie.

– Nigdy nie zaspokojona potrzeba uznania.

– Dbałość o pozory.

– Potrzeba wydawania się doskonałym.

Ludzie, którzy odznaczają się takimi cechami unikają pracy nad samoświadomością, ponieważ musieli by się przyznać sami przed sobą, do własnych przywar. – D. Goleman

Gdy jednak zrobisz pierwszy krok do poznania siebie jesteś w stanie przebudować swoje zachowania. Każdy nawyk jesteś w stanie zmienić, gdy naprawdę dostrzeżesz jego nieużyteczność.

Nieocenionym narzędziem do zmiany jest samoświadomość. Poznanie samego siebie. Zdobądź się na odwagę i poproś o konstruktywną krytykę swoich najbliższych oraz współpracowników, również ty możesz innym udzielać wskazówek, co do ich zachowania. A wszystko po to aby komunikacja, relacje i współpraca przynosiła wymierne korzyści dla obydwu stron.

Wioletta K.

Trener Integracji Personalnej

Polecane artykuły