Dlaczego jestem, taka jaka jestem

Oceń stronę/wpis

Wydarzenie na podstawie poradnika EIK – EMOCJONALNIE INTELIGENTNA KOBIETA

Dzień 3.

Są emocje, które nie znikają. Pozostawiając po sobie ślad, ocierają się o teraźniejszość, burząc porządek dnia.

Wioletta Klinicka

 

Czy wiesz, jakie emocje przetrzymujesz w sobie? Jakie uczucia najczęściej ci towarzyszą? Do jakiego nastroju się przyzwyczaiłaś?

Czy masz odwagę spojrzeć w głąb siebie?

 

Samoocena emocjonalna to poznanie swoich bogatych zasobów wewnętrznych, zdolności oraz ograniczeń.

Każdego dnia nabywasz nowe umiejętności. Nic jednak tak nie poprawia jakości życia codziennego i relacji jak właściwa samoocena – kolejna kompetencja z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz ekologii emocji i relacji.

 Jeśli chcesz sprawdzić wysokość swojej samooceny, zadaj sobie następujące pytania:

– W jakim stopniu jestem świadomy swoich silnych i słabych stron?

– Czy jestem skłonny do refleksji i wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń?

– Czy jestem otwarty na szczere i konstruktywne uwagi?
– Czy jestem gotowy wciąż się rozwijać i patrzeć z innej perspektywy?

– Czy mam do siebie dystans?

 

„Wszystko, co wiedziałem o kierowaniu, okazało się błędne. Moim pierwszym zadaniem jako przywódcy stało się zrozumienie samego siebie” – Mort Meyerson, dyrektor naczelny firmy Perot Systems.

Sukcesy odnoszą ci, którzy potrafią przyznawać się do swoich błędów zachowawczych, wynikających z cech charakteru. Czy przyglądasz się i sobie, i sposobowi, w jaki traktujesz innych?

 

Zanim przejdziesz do ćwiczenia, zwróć uwagę na różnice pomiędzy osobowością, temperamentem i charakterem.

Osobowość to indywidualny sposób myślenia, działania i odczuwania, czyli system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania.  Stosunkowo stały i towarzyszący przez całe życie.

Należy nadmienić, że działania człowieka zależą również od stanu fizycznego i psychicznego, przeżywanych emocji oraz od przygotowania do danego działania.

Cztery typy osobowości według modelu DISC

Osobowość dominująca – człowiek aktywny i zorientowany na zadania, motywowany przez wyzwania. Brak zdolności koncentrowania się na powtarzalnych zadaniach.

Osobowość inicjatywna – człowiek  aktywny i nakierowany na ludzi. Brak umiejętności organizowania pracy, skrupulatności, koncentracji. Nie potrafi wyznaczyć priorytetów zadań. Z łatwością nawiązuje kontakty. Osoba empatyczna, posiadająca zdolności perswazyjne i motywacyjne w stosunku do innych.

Osobowość stała – człowiek nastawiony na ludzi i reaktywny. Chętnie współpracuje z innymi, lecz woli stałych współpracowników. Skrupulatne w przestrzega procedur. Trudności w adaptacji do zmian. Posiada zdolność do aktywnego słuchania, wytrwałość w dążeniu do celu, lojalność i cierpliwość.

Osobowość skrupulatna – człowiek nakierowany na zadania i reaktywny. Ceni dokładność i jakość wykonanej pracy. Opanowany, ale krytyczny. Odznacza się wysoką dyplomację, potrafi rzeczowo argumentować, organizować i planować pracę.

 

Temperament – zbiór wrodzonych, czysto biologicznych cech człowieka  przejawiających się w ludzkich zachowaniach.

Sześć cech temperamentu wyodrębnionych przez Bogdana Zawadzkiego i Jana Strelaua:

reaktywność emocjonalna (tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, odznaczająca się dużą  wrażliwością i niską odpornością emocjonalną,

wrażliwość sensoryczna (łatwość reagowania na bodźce zmysłowe o niskiej wartości stymulującej.

Wytrzymałość (na trudności lub niedogodności),

perseweratywność (np. długotrwałe przeżywanie przeszłych wydarzeń lub wielokrotne analizowanie podjętych decyzji),

żwawość (czasowa charakterystyka zachowania, przejawiająca np. tendencję do szybkiego reagowania i szybkiego wykonywania czynności, jak też  łatwej zmiany reakcji (zachowania) występującej pod wpływem warunków zewnętrznych,

aktywność.

Charakter ściśle powiązany jest moralnymi lub etycznymi kryteriami zachowań człowieka (np. szczerość, uczciwość, usłużność). Człowiek ma większy wpływ na jego zmianę niżeli w przypadku osobowości. Pojęcie charakteru używa się do pozytywnego i negatywnego wartościowania osobowości jednostki, np. szlachetny charakter, niezłomny, osoba o silnej woli, ale: bez charakteru, egoistyczna, o słabym charakterze.

Charakter i temperament stanowią integralną część osobowości. Osobowość dorosłego człowieka modeluje się na bazie temperamentu oraz jego indywidualnych doświadczeń, jak również pod wpływem otoczenia, w którym się wychowywał.

 

Ćwiczenie

Na podstawie powyższych informacji opisz swój charakter, temperament i osobowość. Możesz porozmawiać z bliskimi i zaufanymi osobami, które w umiejętny sposób potrafią zobrazować twoją osobę.

Pamiętaj o tym, że każdy z nas miewa skłonności do wypierania wad; to sposób emocjonalnej obrony przed przygnębieniem. Ta samoobrona przyjmuje różne formy, które zawsze opierają się na wyparciu i korzystaniu z wygodnych wymówek.

Dzięki umiejętności samooceny podwyższysz jakość twojej pracy – łamiesz wówczas swoje naganne nawyki, rozpoznajesz swoje silne i słabe strony i potrafisz wzmacniać to, co w tobie najlepsze.

Czasami bywa tak, że nasza osobowość, charakter i temperament wywołują w nas negatywne emocje. Chcesz się zmienić, ale nie wiesz, od czego zacząć. Zacznij od przyswojenia powyżej podanej wiedzy. Dowiesz się, na co masz wpływ i nad czym możesz popracować.

Ważne!

Wykonując ćwiczenie, dajesz sobie szansę na naukę akceptacji własnej osoby.

Do jutra,

Wioletta Klinicka – twój coach kryzysowy

SPRAWDŹ, CO JESZCZE DLA CIEBIE PRZYGOTOWAŁAM – kursy

kursy online, kursy rozwojowe

Recommended Posts