Dlaczego myślę tak, jak myślę

Oceń stronę/wpis

Wydarzenie na podstawie poradnika EIK – EMOCJONALNIE INTELIGENTNA KOBIETA

Dzień 5.

 Przepracowywanie emocji można porównać do procesu oczyszczenia rany.

Należy (…) najpierw ją obejrzeć, potem oczyścić i dopiero przykleić plaster.

                                      Justyna Tomczyk

 

Wykonaj ćwiczenie pomagające ustalić źródło emocji, których chcesz się pozbyć.

Rozzłościłeś się? Przeprowadź analizę: jak się czułeś, jaka emocja Ci towarzyszyła, jak się zachowałeś, co wywołało dane uczucie, jaka była przyczyna pojawienia się złości? Oceń natężenie danej emocji.

 

Intensywność emocji

Szczęście – stopień intensywności – wysoki: radość, podniecenie, entuzjazm, energia, zachwyt, przychylność – umiarkowany: zadowolenie, ulga, pogoda ducha, czułość, łagodność, przychylność.

Smutek – stopień intensywności – wysoki: depresja, rozpacz, udręka, cierpienie, samotność – umiarkowany: przygnębienie, załamanie, martwienie się, rozczarowanie, zagubienie.

Złość – stopień intensywności – wysoki: wściekłość, gniew, wzburzenie, irytacja, oburzenie, odraza – umiarkowany: frustracja, rozdrażnienie, niesmak, zaniepokojenie, nerwowość, wycofanie.

Strach – stopień intensywności – wysoki: przerażenie, panika, truchlenie, szok – umiarkowany: obawa, niepokój, lęk, niepewność, bojaźń.

Wstyd – stopień intensywności – wysoki: zażenowanie, wyrzuty sumienia, poczucie hańby, upokorzenie – umiarkowany: zmieszanie, wycofanie, skrępowanie, poczucie niskiej wartości.

(T. Bradberry, J. Greaves)

Poszukując źródła emocji, pamiętaj, aby to robić w każdym obszarze.

Obszary funkcjonowania człowieka:

 1. Środowisko – kiedy, jak i gdzie; z kim, w jakim otoczeniu mieszkam i poruszam się?
 2. Zachowania – jak się zachowuję, jak to robię?
 3. Umiejętności – co umiem, jaki mam talent?
 4. Przekonania – jak myślę o sobie, o świecie i ludziach; co jest możliwe; jak określam swój stosunek do otaczającej mnie rzeczywistości?
 5. Co jest ważne i po co to robię?
 6. Tożsamość – kim jestem?
 7. Jaki jest mój globalny cel – dokąd zmierzam?
 8. Duchowość – jaka jest moja globalna intencja?

 

Przeszłości nie zmienisz, ale możesz wyciągać z niej wnioski i zastanowić się nad tym, co teraz możesz zrobić inaczej. Gdy zapewnisz sobie równowagę emocjonalną, gdy dokonasz zmiany myślenia i rodzaju wykorzystywanych słów – znajdziesz się na drodze, którą sobie wytyczyłeś. Często bywa, że pomoc nadchodzi z najmniej oczekiwanego źródła.

W + A = K

Zapisz ten wzór na małej kartce i noś przy sobie.

W = wydarzenie w twoim życiu;

A = analiza – sposób, w jaki je analizujesz (postrzeganie);

K = konsekwencja twojego punktu widzenia i analizy (reakcja).

Nie masz wpływu na wydarzenia w twoim życiu, ale masz wpływ na to, jak je postrzegasz. Rezultat określają sposób analizy i reakcja na dane wydarzenie.

Trenując uważność, dostrzeżesz przestrzeń między bodźcem a reakcją, którą możesz zagospodarować w dowolnie wybrany przez siebie sposób.

Zawsze masz wolny wybór.

Co zrobić, aby kreacja życia przybrała właściwy obrót?

 1. Ekologia emocji i relacji
 2. Ekologia myśli i słów.

 

STAN OBECNY + ZASOBY = STAN POŻADANY

W ZASOBACH MIESZCZĄ SIĘ ZAKŁÓCENIA, w tym ograniczające przekonania. (R. Dilts) szerzej na ten temat w kursie;

Emocjonalnie Inteligentna Kobieta

 

 

kurs emocjonalnie inteligentna kobieta

 

Zajmijmy się teraz lękiem.

„Odwaga nie polega na braku lęku, ale na umiejętności działania mimo niego”.

M. Juchnik

 

Lęk to Twój sposób myślenia.

Wypisz listę wszystkich obaw, jakie odczuwasz.

Myślenie

To nie sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest przyczyną naszych obaw, lecz sposób, w jaki ją postrzegamy i w jaki o niej myślimy. To, jak postrzegamy różne wydarzenia, ma dla nas kluczowe znaczenie.

Pomyśl, czy jest jakaś konkretna myśl, przekonanie, które może stać za wszystkimi lękami, które wypisałeś. Może jest to schemat, który generuje wszelkie obawy? Np. przekonanie o tym, że jesteś gorszy, niekochany. Postaraj się odszukać przekonanie lub przekonania, które łączą Twoje lęki.

Jak objawia się lęk? W danych sytuacjach pojawiają się w nas automatyczne myśli, które wyzwalają nasze późniejsze emocje, a emocje generują nasze działanie (lub jego brak). Proces ten trwa ułamek sekundy i wydawać by się mogło, że nie mamy na niego wpływu. Jeśli jednak nauczysz się rozpoznawać automatyczne myśli i zmieniać je, możesz wpłynąć na pozostałe elementy: emocje i reakcje.

 

Ćwiczenie

Stwórz kalendarium automatycznego myślenia. Wypisz 2-3 sytuacje z ostatniego czasu, podczas których pojawił się w tobie lęk. Kolejno przez kilka najbliższych dni wypisuj sytuacje, które wywołały w Tobie obawę. Odszukaj i określ automatyczne myśli, które się w tym czasie pojawiły, a które Twoim zdaniem mogły przyczynić się do powstania lęku. Opisz jego długość i intensywność według poniższego wzoru:

 1. Dzień
 2. Sytuacja
 3. Automatyczne myśli
 4. Emocje
 5. Intensywność wówczas
 6. Intensywność teraz, gdy wspominasz tę sytuację

 

Wyróżniamy trzy poziomy lęku:

 1. Pierwszy poziom dotyczy konkretnych sytuacji. Można w nim wyodrębnić dwa rodzaje lęków:

– lęk przed tym, co może się „zdarzyć” (utrata kogoś bliskiego, choroba, wojna),

– lęk przed wymagający podjęcia aktywności (rozpoczęcie nauki, porzucenie pracy, zawarcie związku).

 1. Drugi poziom nie dotyczy już sytuacji, lecz przekonania o samym sobie (lęk przed odrzuceniem, przed byciem wykorzystanym). Właśnie w tym lęku odzwierciedla się Twoje subiektywne spojrzenie na siebie, Twój wewnętrzny świat.
 2. Poziom trzeci to podstawa wszystkich lęków, całe ich sedno. Lęk ten można określić jednym zdaniem: „Nie poradzę sobie”.

 

Przyjrzyj się swojej liście lęków. Czy wszystkie lęki można sprowadzić do tego jednego zdania?

Odkrycie źródła

Poznaj przyczynę powstania lęku ale wcześniej koniecznie zapoznaj się informacjami podanymi w artykule: Podświadomość – co to za twór?

Zastanów się, skąd mogło się wziąć to przekonanie. Czy w przeszłości doświadczyłeś czegoś, co mogło je wzbudzić?

Już od najmłodszych lat bombardowani jesteśmy ostrzeżeniami typu: „uważaj na siebie”. Ile razy słyszeliśmy: „nie rób tego”, „nie idź tam”, „to niebezpieczne”. Ten komunikat, nadawany np. przez matki, może być odebrany jako ostrzeżenie przed niebezpiecznym światem. W rzeczywistości jest to jednak lęk matki – lęk przed tym, że nie poradzi sobie, jeśli coś stanie się z jej dzieckiem. Dziecko z kolei może odbierać ten lęk personalnie: matka nie chce pozwolić mi jeździć na rowerze, uważa więc, że nie jestem na to wystarczająco dobry i NIE PORADZĘ SOBIE z tym. Czy to może być przyczyna powstania lęków? Być może, ale na pewno nie jedyna.

Do każdego z lęków można podejść na dwa sposoby: pasywnie lub aktywnie.

Pasywnie:

„Jeśli świat będzie dla mnie bardziej łaskawy, będę szczęśliwy i radosny”.

W ten sposób przyjmujesz postawę pasywną, wyczekującą i pozbawiasz siebie kontroli nad własnym życiem. Przestań być ofiarą, zacznij działać.

Aktywnie:

Takim sposobem myślenia motywujesz się do działania i przejmujesz kontrolę nad swoim życiem.

 

Zastanów się, jakim typem osoby jesteś. Spróbuj znaleźć sytuacje, w których zachowywałeś się pasywnie, i te, w których zachowywałeś się aktywnie. Przy której postawie osiągnąłeś więcej celów? Jakie są plusy i minusy krótkotrwałe i długotrwałe Twoich postaw w tych sytuacjach? – S. Jeffers, M.C. Maultsby, P. Zimbardo.

 

Uważam, że na dziś wystarczy. Zmierzenie się ze swoimi lękami wymaga odwagi, której zapewne Ci nie zabrakło. Odpocznij i zrelaksuj się, wykorzystując jeden z poznanych już treningów, albo poznaj proste, ale skuteczne metody redukujące stres! Stres – niech ciebie nie dotyczy.

Pozdrawiam,

Wioletta Klinicka – twój coach kryzysowy

SPRAWDŹ, CO JESZCZE DLA CIEBIE PRZYGOTOWAŁAM – kursy

kursy online, kursy rozwojowe

Recommended Posts