Zadajemy zbyt mało pytań,

a dajemy zbyt wiele odpowiedzi…

Konstruktywne pytania pobudzają do poszukiwania nowych rozwiązań oraz możliwości i są pomocne w stymulowaniu ukrytego w ludziach potencjału.

CZYM JEST COACHING?

Jest to proces dzięki któremu świadomie wywołujesz zmiany w swoim życiu. Decyzja o uczestnictwie w tym procesie jest reakcją na uczucie stresu, ciągłej frustracji spowodowanej brakiem spełnienia się, realizowania założonych celów i utrzymania równowagi w życiu. Pomaga on w przyspieszeniu rozwoju i ulepszeniu efektów działania. Głównym zamierzeniem coachingu jest wzmocnienie osoby korzystającej z sesji oraz wspieranie jej w dokonywaniu samodzielnych zmian w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Coaching jest to interaktywny proces podczas którego dążysz do zaspokojenia własnych potrzeb. Metody w nim stosowane oparte są na psychologii i procesie decyzyjnym. Oznacza to, że jesteś w pełni zaangażowany w tworzenie wizji swojej teraźniejszości i przyszłości po przez podejmowanie decyzji jak również odnajdywanie w sobie siły i mocy do realizacji założonych planów.

Twoje stopniowe zaangażowanie w proces coachingu wynika z tego, iż zaczynasz świadomie rozpoznawać swój system przekonań i poglądów, hierarchię wartości, nawyki myślowe oraz schematyczny sposób działania. Zaczynasz odkrywać swoją tożsamość i misję, co przekłada się na równowagę w życiu osobistym i zawodowym. Rozpoczynasz aktywne zarządzanie zmian w tych obszarach, tak aby w pełni być zadowolonym z efektów swojej pracy.

Podczas coachingu dostrzegasz swoje zachowanie, które nie przynosi oczekiwanych rezultatów, w związku z tym, z pełną determinacją rozpoczynasz tworzenie nowych strategii i wykorzystujesz nowe możliwości działania, co ma głównie przełożenie na stabilność i szybkość zachodzących zmian.

Szybkość zmian uzależniona jest od trafności obszaru w którym dostrzec można największy deficyt ale jednocześnie zmiana tej sfery najbardziej wpłynie na wszystkie pozostałe, co uruchomi reakcję łańcuchową. Natomiast stabilność zaszłych zmian następuje automatycznie wraz z uświadomieniem swoich naturalnych zasobów i talentów, których często nie znasz lub w pełni nie wykorzystujesz. Możliwość należytego i nowego zastosowania pokładów kompetencji i uzdolnień przynosi satysfakcję, co przekłada się na chęć utrzymania tego stanu oraz związaną z tym umiejętnością motywowania się do dalszego działania.

Coaching swoją skutecznością prowokuje cię do realizacji zamierzonych celów. Musisz pamiętać tylko o jednej podstawowej regule: Dobrze sprecyzowana intencja nie wystarczy – Potrzebne jest Twoje 100% zaangażowanie. Sama wiedza i samoświadomość jest tylko gruntem natomiast prawdziwe życie i zmiany zaczynają się w momencie rozpoczęcia akcji i wielu czynności.

ODBIERZ ZAPROSZENIE

Zapraszam na sesję próbną, która odbędzie się w dogodnym dla obu stron terminie, po przez skype.

Podczas 30 minutowej omówimy najważniejsze elementy sesji coachingowej, możesz również zadawać pytania w celu uzyskania więcej informacji, oraz powiesz czego oczekujesz.

Dla Ciebie jest to szansa na poznanie mnie i mojej energii w trakcie współpracy z klientami. Dla mnie jest to szansa na poznanie Ciebie i twoich pragnień.

TRENING INTERPRETACJI PERSONALNEJ

CECHY COACHINGU:

 • Klient poddaje się mu dobrowolnie
 • Eliminuje jakąkolwiek dyrektywność ze strony coacha
 • Pomaga ludziom uczyć się, nie jest od tego aby nauczać
 • Konstrukcja sesji opiera się na bazie pytań
 • Stymuluje do konstruktywnego myślenia
 • Przeprowadzany jest w atmosferze szacunku i akceptacji dla wartości klienta
 • Doprowadza do świadomego dokonania zmian
 • Koncentruje się na osiągnięciu celów klienta

Ideą coachingu jest posłużenie się wiedzą i umiejętnościami oraz właściwe zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym udoskonalenia jego funkcjonowania.

Coaching to indywidualna praca z trenerem, dzięki której klient poznaje swoje umiejętności, zdolności i talenty oraz zaczyna pełniej wykorzystać swój potencjał.

Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Decydując się na współpracę ze mną otrzymujesz wiedzę i umiejętności, których podstawą jest wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu i przeprowadzeniu życiowych jak również zawodowych zmian. Proponuję Ci relacje opartą na zaufaniu i na płaszczyźnie partnerskiej, co oznacza, że nie podchodzę do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej.

Sesja coachingowa nie jest terapią i nie zajmujemy się na niej przeszłością ( nie mamy wpływu na to, co się już wydarzyło) a teraźniejszością, której wysoka jakość wpływa na Twoją przyszłość. Spotkania nie są też doradztwem. Wspólnie określamy cel, formę i oczekiwane wyniki pracy. Klient nie obarcza odpowiedzialnością coacha ani też trener nie decyduje się na wzięcie pełnej odpowiedzialności za całość procesu. Proces Coachingowy jest dobrowolny i wymaga pełnego twojego zaangażowania w działaniu i realizacji zadań.

NAD CZYM MOŻEMY PRACOWAĆ:

 Life coaching

Ideą jego jest pomoc klientowi w osiąganiu celów osobistych i we wzroście zadowolenia z jakości życia. Jest to należyta dbałość o swoją codzienność po przez wgląd w takie sfery życia jak: emocje, intelekt, wnętrze, zdrowie i uroda, finanse.

Emocje

 • Rozpoznanie i umiejętność zarządzania emocjami
 • Zmierzanie do równowagi emocjonalnej
 • Zmierzanie do otwartości na emocje pozytywne
 • Określenie wizji życia i planów osobistych
 • Ulepszanie relacji w partnerstwie ( dla singli par i rodzin)

Wnętrze

 • Rozpoznanie własnych wartości, priorytetów i poglądów.
 • Zmierzanie do spokoju wewnętrznego.

Intelekt

 • Rozwój potencjału umysłowego, umiejętność przyswajania wiedzy i jej kreatywne wykorzystanie
 • Wzrost pewności siebie i motywacji
 • Umiejętność wprowadzania zmian w życie, organizacji i zdrowych nawyków
 • Wzmocnienie decyzyjności
 • Rozwój samodyscypliny

Zdrowie i uroda

Dbałość o swoją sprawność fizyczną i zdrowe odżywianie, dążenie do jak najlepszego samopoczucia i zadowolenia z wyglądu zewnętrznego

Finanse

Ustalenie planu działanie, który w sposób realny wskaże drogę do niezależności finansowej

Każdy człowiek jest ekspertem dla samego siebie, posiada wewnętrzną mądrość i potencjał, który wspólnie odkrywamy w celu poznania najlepszych rozwiązań albo dokonania zmiany po przez wykorzystanie skutecznych narzędzi.

ODBIERZ ZAPROSZENIE

Zapraszam na sesję próbną, która odbędzie się w dogodnym dla obu stron terminie, po przez skype.

Podczas 30 minutowej omówimy najważniejsze elementy sesji coachingowej, możesz również zadawać pytania w celu uzyskania więcej informacji, oraz powiesz czego oczekujesz.

Dla Ciebie jest to szansa na poznanie mnie i mojej energii w trakcie współpracy z klientami. Dla mnie jest to szansa na poznanie Ciebie i twoich pragnień.

TRENING INTERPRETACJI PERSONALNEJ

 • Warsztaty on line z Panią Wiolettą to prawdziwa wygoda i przyjemność. 21 dni warsztatowych "Odkryj siebie na nowo" było jak oderwanie się  od rzeczywistości i spojrzenie na swoje życie z zupełnie z innej perspektywy.

  Dostrzegłam jaka jestem i co muszę w sobie poprawić. Codzienna dawka nowej wiedzy, motywacji i zaciekawienia - "co dziś się wydarzy",  sprawiała - że każdego ranka czekałam na nowy wpis od Wioli. Trzy tygodnie zleciały szybko - zdecydowanie za szybko. Jestem pewna, że wrócę do zadań warsztatowych, a ponieważ uważałam, że są bardzo wartościowe - pozwoliłam zachować sobie niektóre zagadnienia

  Sylwia Sadowska uczestniczka kursu