2.14

2.14

Napiszę do Ciebie. Gdy tylko ułożę wzór na przyszłość, napiszę…
Ale nie spodziewaj się słów spotęgowanych. Powiększonych o iloczyn gestów.

Dodanych do siebie w nieładzie zdań. Nie użyję zbyt wielu pierwiastków, które niczym część składowa wypełniają oziębłą przestrzeń.
Z alfabetu wyodrębnię iloraz wytartych klawiszy.
Byś czytać umiał, panoszący się we mnie gwar.

Napiszę do Ciebie, napiszę jedyny…
Gdy tylko będę miała siłę sprowadzić myśli do wspólnego mianownika.
Wioletta K.

Polecane artykuły